EPTA – přehled akcí

26.06.2014 – Výstava k ukončení projektu EPTA

Vernisáž výstavy k ukončení projektu EPTA proběhla v úterý 24. června 2014.

více…

30.05.2014 – EPTA – Závěrečná konference v Bruselu

Ve středu 28. května 2014 se uskutečnila Závěrečná konference projektu EPTA v Bruselu.

více…

28.03.2014 – EPTA – mezinárodní seminář – Kvalita, účinnost a efektivita dopravy

V pátek 28. března proběhne na Fakultě životního prostředí ČZU v posluchárně ZI od 9:00 hodin v rámci 7. mezinárodní setkání partnerů projektu EPTA seminář na téma
Kvalita, účinnost a efektivita dopravy.
 

více…

26.03.2014 – EPTA – mezinárodní setkání

Ve dnech 26. až 28. března proběhne 7. mezinárodní setkání partnerů projektu EPTA. Naše městská část spolu Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity, kde setkání bude probíhat, bude hostit zástupce všech deseti partnerů projektu EPTA.

více…

18.03.2014 – Zpráva ze setkání – Studie proveditelnosti projektu EPTA

Městská část na žádost občanů znovu uspořádala setkání v pondělí 17. března 2014 od 18 hodin na radnici k prezentaci doplněné Studie dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, která byla zpracována v rámci projektu EPTA.

více…

17.03.2014 – Veřejné setkání – Studie proveditelnosti projektu EPTA

Městská část Vás zve na pondělí 17. března 2014 od 18 hodin do velké zasedací místnosti na radnici na prezentaci doplněné Studie dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, která byla zpracována v rámci projektu EPTA.

více…

04.12.2013 – EPTA – jak jste spokojeni s veřejnou dopravou?

V úterý 3. prosince 2013 proběhlo ve vestibulu menzy ČZU od 10 do 14 hodin dotazníkový průzkum spokojenosti s organizací veřejné dopravy do Suchdola zaměřený na studenty a zaměstnance univerzity.

více…

02.12.2013 – EPTA – jak jste spokojeni s veřejnou dopravou?

V úterý 3. prosince 2013 proběhne ve vestibulu menzy ČZU od 10 do 14 hodin dotazníkový průzkum spokojenosti s organizací veřejné dopravy do Suchdola zaměřený na studenty a zaměstnance univerzity.

více…

28.10.2013 – WS6 Setkání v Razlogu, Bulharsko

Další již 6. mezinárodní meeting v rámci projektu EPTA ve dnech 28.-30.10. 2013 v Razlogu, Bulharsko.

více…

15.10.2013 – Představení Studie proveditelnosti projektu EPTA veřejnosti

Veřejné setkání s občany a odborníky v rámci projektu EPTA se uskutečnilo v úterý 15. října 2013 na radnici MČ Praha-Suchdol. Na setkání byla prezentována Studie proveditelnosti  ….

více…

15.10.2013 – Veřejné setkání – představení Studie proveditelnosti projektu EPTA

Městská část Vás zve v úterý 15. října 2013 od 19 hod. do velké zasedací místnosti na radnici na veřejné setkání v rámci projektu EPTA.

více…

30.09.2013 – Prezentace projektu EPTA na Suchdolském posvícení 28.9.2013

sobota 28. září 2013 v rámci Suchdolského posvícení jsme prezentovali projekt EPTA veřejnosti, program INTERREG IVC.

více…

14.09.2013 – Prezentace projektu EPTA na Slavnostech břehů Vltavy 14.9.2013

sobota 14. září na levém břehu Vltavy se prezentovaly dva projektu programu INTERREG IVC – EPTA, D-AIR.

více…

13.06.2013 – WS5 Setkání v Rogalandu, Norsko

Další již 5. mezinárodní meeting v rámci projektu EPTA ve dnech 12. a 14. června 2013 v Rogalandu, Norsko.

více…

28.03.2013 – WS4 Setkání v Almadě, Portugalsko

Další již 4. mezinárodní meeting v rámci projektu EPTA ve dnech 12. a 14. března 2013 v Almadě, Portugalsko.

více…

18.03.2013 – Hodnocení dotazníkového průzkumu k problematice organizování veřejné dopravy

Chceme znát Váš názor – odpovědi na 26 otázek k problematice organizace veřejné dopravy.

více…

07.12.2012 – Průzkum k problematice organizování veřejné dopravy

V rámci projektu EPTA zadala městská část zpracování studie proveditelnosti na téma: „Řešení veřejné dopravy na území městské části Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení s centrem města“, která bude prověřovat nový koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí (emise, hluk) a vytipovat a diskutovat kritické body prověřovaných řešení.

více…

19.11.2012 – Výstava 3 projektů programu INTERREG IVC

Výstava tří projektů programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC byla přesunuta do Alšova kabinetu na suchdolské radnici.

více…

12.11.2012 – Vernisáž výstava 3 projektů programu INTERREG IVC

Vernisáž výstavy tří projektů programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC proběhla5. listopadu 2012 od 14 hodin na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole.

více…

25.09.2012 – Veřejné setkání – představení projektu EPTA

Městská část Vás zve v úterý 25. září 2012 od 19 hod. do velké zasedací místnosti na radnici na veřejné setkání v rámci projektu EPTA.

více…

28.02.2012 – Zahajovací setkání v Boloni

Ve dnech 28. a 29. února probíhalo v Boloni zahajovací setkání partnerů projektu EPTA.

více…

16.12.2011 – Schválení projektů 4. výzvy OP INTERREG IVC

Ve dnech 15. a 16.12. 2011 probíhalo ve Varšavě 10. zasedání monitorovacího výboru OP INTERREG IVC na jehož programu bylo schvalování projektů předložených v rámci 4. výzvy OP meziregionální spolupráce INTERREG IVC.

více…

01.04.2011 – Podání projektové žádosti

1. dubna 2011 podal vedoucí partner SRM – Reti e Mobilità SpA Boloňa za jedenáct partnerů projektovou žádost „European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability“ v rámci 4. výzvy programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC, priorita II. Životní prostředí a prevence rizik, subtema Energetika a udržitelná doprava.

více…