občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy

Vydání a provedení změn občanských průkazů a cestovních dokladů provádí pro občany městské části Praha-Suchdol ODBOR EVIDENCE OBYVATEL A OSOBNÍCH DOKLADŮ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6, Čs. armády 23, Praha 6.

Odbor evidence

V případě změny bydliště (přistěhováni do městskéčásti Praha-Suchdol) se musíte nejprve přihlásit k trvalému bydlišti na Úřadě MČ Praha–Suchdol a až poté můžete provést změny údajů bydliště ve Vašich dokladech.

Řidičské průkazy – pro občany ČR vydává REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Pracoviště: Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 – budova Business Centrum Vyšehrad
Telefon: 124444, 236 005 490 (informace)
Otevřeno: PO až ČT 7.00 – 18.00 hodin, PÁ – 7.00 – 11.00 hodin

registr řidičů

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 18.00
Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
Středa 8.00 – 18.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
Pátek 8.00 – 12.00