Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Důležité kontakty

Důležité kontakty2021-02-18T16:34:39+00:00

Důležité kontakty

  • Českomalínská 25, Praha 6- Bubeneč

Operační středisko

Sekretariát ředitele OŘ

Integrovaný záchranný systém - 112

Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Odbory, které provádějí státní správu pro území MČ Praha-Suchdol

Úřední hodiny

(podatelna, informace, ověřování v pondělí od 20 hod.)

Pondělí 8.00 - 18.00
Středa 8.00 - 18.00

Kontakty na správce vybraných sítí pro případ havárií a jiných mimořádných událostí

Voda

Zákaznická linka společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK): 840 111 112

Poskytuje informace týkající se poruch na vodovodní či kanalizační síti, fakturace, smluv, kvality vody a další. Zprávy o haváriích najdete také zde, kde je rovněž možné se zaregistrovat pro bezplatné zasílání SMS INFO o haváriích většího rozsahu a plánovaných výlukách.

Elektřina

Poruchová linka Pražské energetiky(PRE): 224 915 151

V případě nouze, ohrožení života: 224 919 473

Nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poruchy@pre.cz. Další informace jsou na webu.

Plyn

Poruchová linka Pražské plynárenské: 1239 (non-stop)

Pracovní dny 7 - 19 hod: 840 555 333, 267 172 500

Nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poruchy@pre.cz. Další informace jsou na webu.

Veřejné osvětlení

Nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poruchyVO@thmp.cz. Nebo vyplňte náš online formulář na internetových stránkách.

Důležité kontakty

Prostřednictvím bezplatné aplikace MojeObec můžete komunikovat s městskou částí, budete dostávat zprávy o dění ve vaší obci nebo naopak můžete zasílat hlášení o problémech či závadách.

Další informace jsou na stránce: praha-suchdol.cz/mobisys-informace/