Důležité kontakty

 • Českomalínská 25, Praha 6- Bubeneč

Operační středisko

Sekretariát ředitele OŘ

  Integrovaný záchranný systém – 112

  Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

  Odbory, které provádějí státní správu pro území MČ Praha-Suchdol

  Úřední hodiny

  (podatelna, informace, ověřování v pondělí od 20 hod.)

  Pondělí 8.00 – 18.00
  Středa 8.00 – 18.00

  Kontakty na správce vybraných sítí pro případ havárií a jiných mimořádných událostí

  Voda

  Zákaznická linka společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK):
  840 111 112

  Poskytuje informace týkající se poruch na vodovodní či kanalizační síti, fakturace, smluv, kvality vody a další. Zprávy o haváriích najdete také zde, kde je rovněž možné se zaregistrovat pro bezplatné zasílání SMS INFO o haváriích většího rozsahu a plánovaných výlukách.

  Elektřina

  Poruchová linka Pražské energetiky(PRE):
  224 915 151

  V případě nouze, ohrožení života:
  224 919 473

  Nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poruchy@pre.cz. Další informace jsou na webu.

  Plyn

  Poruchová linka Pražské plynárenské:
  1239 (non-stop)

  Pracovní dny 7 – 19 hod:
  840 555 333, 267 172 500

  Nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poruchy@pre.cz. Další informace jsou na webu.

  Veřejné osvětlení

  Nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poruchyVO@thmp.cz. Nebo vyplňte náš online formulář na internetových stránkách.

  Prostřednictvím bezplatné aplikace MojeObec můžete komunikovat s městskou částí, budete dostávat zprávy o dění ve vaší obci nebo naopak můžete zasílat hlášení o problémech či závadách.

  Další informace jsou na stránce: praha-suchdol.cz/mobisys-informace/