e-Podatelna

E-mailová adresa pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelna@praha-suchdol.cz

E-mailová adresa pro ostatní zprávy:
posta@praha-suchdol.cz

Datová schránka:
95ibzi3

Kontaktní údaje o přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Datové zprávy je možné doručovat v elektronické formě do datové schránky 95ibzi3 nebo
na technických nosičích jsou přijímány v podatelně Úřadu MČ Praha-Suchdol,
Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol.

Otevírací doba podatelny

Pondělí 8.00 – 11.00 12.15 – 17.30
Úterý 7.00 – 11.00 12.15 – 15.30
Středa 8.00 – 11.00 12.15 – 17.30
Čtvrtek 7.00 – 11.00 12.15 – 15.30
Pátek 7.00 – 11.00 12.15 – 13.30

Potvrzení doručení datových zpráv

Komunikace s elektronickou podatelnou Úřadu MČ Praha-Suchdol na e-mailovou adresu:

e-podatelna@praha-suchdol.cz

je potvrzena příjemci zprávou o doručení v následujícím znění:

E-podatelna odpověď

Technické parametry datových zpráv

Media: e-mail; disketa 3,5‘ 1,4MB, formát PC; CD ROM, flash disk
Software: soubory typu .doc, .xls, .rtf, .txt, .pps, .pdf, .jpg

V případe, že je u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Úřadem MČ Praha – Suchdol nebo chybný formát, který může takovou škodu způsobit, bude postupováno následovně:

  • Datová zpráva bude uložena mimo elektronickou podatelnu a to ze předpokladu, že není ohrožena bezpečnost informačního systému a ani bezpečnost zpracovávaných informací. O této skutečnosti je informován odesílatel. Tato zpráva není el. podatelně dostupná.
  • Pokud je ohrožena bezpečnost informačního systému, je zpráva smazána a o této skutečnosti je informován odesílatel.

Dotazy
na provoz elektronické podatelny vyřizuje pracovnice podatelny tel: 220 921 218.

Seznam právních předpisů

podle kterých je možné vůči městské části Praha-Suchdol a Úřadu MČ Praha-Suchdol činit právní úkony v elektronické podobě:

Zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze
Zákon č. 565/1990 Sb. – poplatky
Zákon č. 102/1992 Sb. § 5 OZ
Zákon č. 86/2002 Sb. – zákon o ochraně ovzduší
Zákon č. 114/1992 Sb. – zákon o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 183/2006 Sb. – zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Kontakt

Osoby oprávněné činit právní úkony za městskou část Praha-Suchdol:
Ing. Petr Hejl – starosta městské části