Dům dětí a mládeže
Rohová 7, Praha-Suchdol

Zájmové kroužky, volnočasové aktivity, tábory, příměstské tábory, jednorázové akce.

Všechny informace jsou dostupné na webu: http://www.ddmsuchdol.cz/

Roztocká 5/44, Praha 6 – Sedlec

Mateřský klub Rybička funguje na principu svépomoci, proto veškeré kroužky a akce zajišťují především maminky na mateřské dovolené a to za přítomnosti svých dětí. Od října 2016 působí Mateřský klub Rybička v prostorách radnice.  Rodiče a děti se scházejí v klubovně KC Půda ve 4. nadzemním podlaží. Prostory josu bezbariérově přístupné výtahem ze dvora radnice.
http://www.klubrybicka.cz/

28. oddíl skautů Havrani

Jsme skautský oddíl pro kluky od 11 do 15 let (cca 6. – 9. třída). Nabízíme prostor k realizaci a všestrannému rozvoji. Děti vedeme k odpovědnosti, spolupráci v týmu a kreativnímu řešení problémů. Scházíme se každý týden na schůzkách, o víkendech jezdíme na výlety a v létě pořádáme letní tábor.

Kamýcká 716/93, 165 00 Praha-Suchdol

Jesle a školka podporující rozvoj rozumových schopností a logického myšlení zážitkem a hrou. Montessori aktivity, věda je zábava, angličtina, logopedie a pohybové aktivity na vlastní zahrádce. Láskyplné respektující prostředí pro děti ve věku 1,5 roku – 6 let. Na rozvoji dětí spolupracujeme s Mensou ČR. Přihlašovat k docházce se mohou děti pro celý rok. Odpolední kroužky pro děti dle aktuální obsazenosti.

Kontakt: Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D., Michaela Průchová
Mob.: 731 218 267
Provozní doba: 7.30 – 17.00 hodin
e-mail: dcmladatka.praha@seznam.cz
www.skolkamladatka.cz

Rýznerova 1181/4, 165 00 Praha-Suchdol

Školička Ptáčata
Odpovědná osoba: Kristýna Műllerová
tel.: do školičky: +420 774 701 936
tel.: ředitelka Kristýna Műllerová: 724 587 747
e-mail: info@ptacata.info

Provozní doba:
každý všední den 7,30 – 17,00 hodin

http://www.ptacata.info/

Malý průzkumník přírody

Kroužek Malý průzkumník přírody je přírodovědný kroužek pro děti prvního stupně a je určený pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyráží náš lektor jednou týdně po vyučování do okolí školy, aby společně prozkoumali známá i méně známá místa a podívali se na ně očima badatele např. zoologa, botanika či třeba geologa. Kromě kroužků během roku probíhají i letní příměstské tábory, jejichž program tematicky i koncepčně vychází ze zkušeností z realizace kroužku.

Ekodomov, z.s., V Podbabě 29b/2602, 160 00 Praha 6

Mgr. Kamila Valentová, koordinátorka MPP
e-mail: kamila.valentova@ekodomov.cz
tel.: 792 300 667

www.ekodomov.cz

Budyňská 232/20, 165 00 Praha – Suchdol
Dětská skupina Klub Quiq – pro děti ve věku 1-5 let, od pondělí do pátku.
Letní příměstské tábory.
Rodinné prostředí, malý kolektiv – max. 6 dětí.
Více informací najdete na našich webových stránkách http://www.klubquiq.cz/

Tereza Styblikova
koordinátorka Klub Quiq

Spolek dětí Quiq, z.s.
Budyňská 232/20,165 00 Praha 6 – Suchdol
T: + 420 727 815 208
E: info@klubquiq.cz‬