Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Odpady a kanalizace

Odpady a kanalizace2020-10-29T18:29:19+00:00
Stanoviště kontejnerů Suchdolská otevřeno i během nouzového stavu.

Provozní doba:

 • žádáme spoluobčany, aby z důvodu dodržování opatření proti šíření koronaviru vstupovali do areálu jednotlivě a dodržovali odstupové vzdálenosti
 • od 30. března 2020 do 22. prosince 2020:
  • úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00
  • sobota od 9:00 do 12:00

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

 • velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, ...)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • papír
 • sklo
 • plasty
 • Stanoviště není určeno pro ukládání:
  • pneumatik
  • ledniček
  • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, ...)
  • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, ... )

Prosíme, neukládejte odpad před stanoviště mimo uvedenou otevírací dobu!

V průběhu roku jsou opakovaně přistavovány kontejnery na BIO odpad, nebezpečný odpad a další druhy odpadu většinou na třech místech:
 • Na Rybářce, u bývalých sběrných surovin
 • K Drsnici, u dětského hřiště
 • Výhledské náměstí, za trafostanicí
Děkujeme, že třídíte odpad a ukládáte jej do předem určených kontejnerů.

Provozní doba:

 • v omezené době otevřeno
 • pondělí až pátek 8:30 - 18:00 (v zimě do 17:00)
 • sobota 8:30 - 15:00
Ve sběrném dvoře je možné odevzdat téměř všechny druhy odpadů. Bližší informace na tel.: 736 518 204

Další informace k likvidování odpadů jsou na portálu životního prostředí hl.m. Prahy: portalzp.praha.eu