Kam s odpadem2023-02-26T22:03:41+01:00

 PROVOZNÍ DOBA

od soboty 4. března 2023 je stanoviště pravidelně otevřeno v úterý, ve čtvrtek a v sobotu:

 • v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 18:00
 • v sobotu od 9:00 do 12:00

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

 • objemný odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • stavební odpad v omezeném množství – max. 0,25 m3 / týden
 • papír
 • sklo
 • plasty

Stanoviště není určeno pro ukládání:

 • pneumatik
 • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)
 • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, … )

Prosíme, neukládejte odpad před stanoviště mimo uvedenou otevírací dobu!

Děkujeme, že třídíte odpad a ukládáte jej do předem určených kontejnerů.


 • Hlavní město zavedlo od počátku roku 2022 službu svozu bioodpadu. Vyvážení nádob na bioodpad je zajišťováno bezplatně stávajícím vlastníkům nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Podrobnější informace a odkaz na formulář s žádostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na stránce Bioodpad – praha.eu.
 • V průběhu roku jsou opakovaně přistavovány kontejnery na BIO odpad, objemný odpad, stavební odpad nebezpečný odpad a další druhy odpadu většinou na třech místech (Na Rybářce / Suchdolská, K Drsnici / K Roztokům, u dětského hřiště, Výhledské náměstí, za trafostanicí).
 • Několikrát za rok projíždí ulicemi městské části auto se sběrem nebezpečného odpadu (stanoviště: křižovatky ul. Suchdolská / Gagarinova, K Roztokům / K Drsnici, Suchdolská / Novosuchdolská, Suchdolské nám. (u pošty), Výhledské nám. (u transformátoru).
 • Na jaře a na podzim organizuje městská část na několika stanovištích  štěpkování větví z prořezů stromů (stanoviště: Výhledské náměstí, za trafostanicí, Na Vrchmezí, travnatá plocha vlevo za trafostanicí, Na Rybářce / Suchdolská, K Drsnici, na konci ulice směrem k vysokému napětí, na poli za domem č. 16, V Údolí).

Dále doporučujeme využívat služeb:

 • Sběrného dvora hl.m. Prahy, Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
 • tel.: 736 518 204
 • mapa
 • Otevírací doba:
  • Po – Pá 8.30 – 18.00 hod. ( v zimním čase do 17.00 hod.)
  • So 8.30 – 15.00 hod.

Provozní doba – letní období  (po dobu letního času)

 • Po – Pá 8:30 – 18:00
 • So 8:30 – 15:00

Provozní doba – zimní období

 • Po – Pá 8:30 – 17:00
 • So 8:30 – 15:00

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat:

 • v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného
 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
 • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m 3 měsíčně)

Další informace k likvidování odpadů jsou na portálu životního prostředí hl.m. Prahy: portalzp.praha.eu

Přejít nahoru