Využili jsme návštěvnost již tradičního Suchdolského posvícení k prezentaci projektu EPTA veřejnosti. Suchdolské posvícení se konalo v sobotu 28. září 2013 v areálu ZŠ M. Alše v Praze-Suchdole, kde byl bohatý doprovodný program.

Městská část Praha-Suchdol prezentovala projekt EPTA, kde hlavním výstupem je zpracování Studie proveditelnosti. Návrh Studie proveditelnosti již zpracoval zhotovitel ČZU v Praze a s jejími výstupy jsme seznamovali širokou veřejnost. Studie hledá nejoptimálnější řešení veřejné dopravy. Přestavili jsme základní dvě báze dopravy: nekolejová (autobus/ trolejbus či velkokapacitní dvoukloubový autobus) a kolejovou – tramvaj. Vyčlenila se základní kritéria pro nastavení optimální veřejné dopravy a popisují se negativa a pozitiva jednotlivých návrhů. Pro názornost byly zpracovány propagační bannery i se schématy navrhovaných tras. K dispozici byla i brožura s bližšími informace a pozvánkou na veřejné setkání pro veřejnost, které se uskuteční v úterý 15. října od 19 hodin na radnici Městské části Praha-Suchdol.

Projekty EPTA, program INTERREG IVC je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF.

Již nyní můžete celou Studii proveditelnosti shlédnout na webu: www.praha-suchdol.cz/epta

Suchdolské posvícení 28.9.2013Suchdolské posvícení 28.9.2013Suchdolské posvícení 28.9.2013EPTA prezentace FS na Slavnostech břehů 14.9.2013