Ztráty a nálezy2021-10-24T19:29:14+02:00

Nalezli jste či jste ztratili klíče, mobilní telefon, brýle apod., pak se můžete obrátit na suchdolskou radnici, kde je můžete v sekretariátu starosty a tajemníka odevzdat nebo případně vyzvednout.

Informace o nalezených věcech Vám sdělí asistentka starosty na telefonním čísle: tel.: 222 361 419.

Městská část opatruje nalezené movité věci na základě § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, a to doby uplynutí zákonné lhůty 3 let ode dne jejich odevzdání. Nepřihlásí-li se o ně vlastník v této lhůtě, stává se městská část jejich vlastníkem.

Nalezené věci

Přejít nahoru