Kam se obrátit, když potřebujete zařídit:

přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, na živobytí, na péči, na zvláštní pomůcku, na mobilitu, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, životní a existenční minimum, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, průkaz OTP, státní sociální podpora, hmotná nouze , sociální služby, příspěvek na péči , dávky pro osoby se zdravotním postižením

Kam se obrátit, když jste nezaměstnaný nebo hledáte práci:

Kam se obrátit, když potřebujete zařídit:

pečovatelskou službu, rozvoz obědů, denní stacionář pro seniory, ubytování seniorům

  • Na Vrchmezí č. 8, Praha-Sedlec

Kam se obrátit, když potřebujete zařídit:

důchod – invalidní, starobní, pozůstalostní (vdovské a vdovecké, sirotčí), nemocenskou dávku – nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství