Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

O Suchdole a Sedlci

O Suchdole a Sedlci2019-06-27T09:04:49+00:00
O Suchdole a Sedlci

Městská část Praha-Suchdol se nachází na severozápadním okraji Prahy, na levém břehu Vltavy. Nejnižším místem je břeh Vltavy s výškou 177 m, kde řeka opouští území hlavního města Prahy, je to zároveň i nejnižší místo v Praze. Nejvyšším místem je vrchol Kozích hřbetů s nadmořskou výškou 301 m. Městská část má rozlohu 512 ha a skládá se z katastrálního území Suchdol a cca 2/3 katastrálního území Sedlec. Obec Suchdol byla k Praze přičleněna 1. ledna 1968, Sedlec se stal součástí Velké Prahy již v roce 1922.

Leták MČ Suchdol

O Suchdole a Sedlci