Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Obřady a sňatky

Obřady a sňatky2021-07-02T11:38:05+00:00

V městské části Praha-Suchdol lze formou občanského sňatku uzavřít manželství před starostou nebo místostarostou.

Sňatky se mohou konat na těchto místech:

Podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců měl trvalé bydliště na území městské části Praha-Suchdol. Svatební obřad se koná za přítomnosti pracovníka matriky z ÚMČ Prahy 6 a obřad je zdarma. Odbor vnitřních věcí - matrika Úřadu MČ Praha 6 - tel. 220 189 756, 220 189 758 - web zde.

V případě Vašeho zájmu můžete kontaktovat paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty a kulturní referentku, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 419.

Radnice městské části organizuje také připomenutí jubileí svateb svých občanů, může se jednat o tato výročí:
  • Zlatá svatba – po uplynutí 50 let od uzavření manželství,
  • Smaragdová svatba– po uplynutí 55 let od uzavření manželství,
  • Diamantová svatba– po uplynutí 60 let od uzavření manželství,
  • Kamenná svatba– po uplynutí 65 let od uzavření manželství,
  • Platinová svatba – po uplynutí 70 let od uzavření manželství.
V případě Vašeho zájmu můžete kontaktovat paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty a kulturní referentku, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 419.
V městské části se pravidelně dvakrát ročně organizuje vítání nově narozených občánků. Obřad se koná na radnici na jaře a na podzim (většinou v dubnu a říjnu). Kromě toho, že termíny jsou anoncovány na webu, FB a jinými médii, svoji přihlášku můžete zaslat paní Zuzaně Krumpholcové, asistentce starosty a kulturní referentce, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 419.
Radnice městské části zve do Alšova kabinetu na suchdolské radnici na představení městské části a setkání s jejím vedením nově přistěhovalé občany resp. ty, kteří se v uplynulém roce v městské části přihlásili k trvalému bydlišti. Setkání se koná většinou v prvním čtvrtletí následujícího roku. Noví občané jsou městskou částí na setkání pozváni, kromě toho můžete v případě Vašeho zájmu kontaktovat paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty a kulturní referentku, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 419.
Městská část pravidelně zve všechny, kteří se v probíhajícím roce dožívají 70, 75, 80, 85, 90 a více let na přátelské setkání spojené s gratulací a obědem. Setkání se koná většinou počátkem listopadu v hotelu GALAXIE na Suchdolském náměstí. Jubilanti obdrží od městské části pozvánku, kromě toho můžete v případě Vašeho zájmu kontaktovat paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty a kulturní referentku, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 419.

Místa konání svatebních a jubilejních obřadů:

Alšův kabinet na suchdolské radnici
Okolí kaple sv. Václava a v Suchdolském sadu
Komunitní zahrada
V prostranství u Vrby zapomenuté u soutoku Horoměřického a Únětického potoka  (Kyzlíkova stezka)