V městské části Praha-Suchdol lze formou občanského sňatku uzavřít manželství před starostou nebo místostarostou.

Sňatky se mohou konat na těchto místech:

Podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců měl trvalé bydliště na území městské části Praha-Suchdol. Svatební obřad se koná za přítomnosti pracovníka matriky z ÚMČ Prahy 6 a obřad je zdarma. Nutno rezervovat termín minimálně 5 měsíců předem. Oddávací dny jsou čtvrtek, pátek a 1. sobota v měsíci. Odbor vnitřních věcí – matrika Úřadu MČ Praha 6 – tel. 220 189 756, 220 189 758 – web zde.

V případě Vašeho zájmu můžete kontaktovat paní Zuzanu Krumpholcovou, kulturní referentku, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 435.

Radnice městské části organizuje také připomenutí jubileí svateb svých občanů, může se jednat o tato výročí:

  • Zlatá svatba – po uplynutí 50 let od uzavření manželství,
  • Smaragdová svatba– po uplynutí 55 let od uzavření manželství,
  • Diamantová svatba– po uplynutí 60 let od uzavření manželství,
  • Kamenná svatba– po uplynutí 65 let od uzavření manželství,
  • Platinová svatba – po uplynutí 70 let od uzavření manželství.

V případě Vašeho zájmu můžete kontaktovat paní Zuzanu Krumpholcovou, kulturní referentku,
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 435.

V městské části se pravidelně dvakrát ročně organizuje vítání nově narozených občánků. Obřad se koná na radnici na jaře a na podzim (většinou v dubnu a říjnu). Kromě toho, že termíny jsou anoncovány na webu, FB a jinými médii, svoji přihlášku můžete zaslat paní Zuzaně Krumpholcové, asistentce starosty a kulturní referentce, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 419.

Radnice městské části zve do Alšova kabinetu na suchdolské radnici na představení městské části a setkání s jejím vedením nově přistěhovalé občany resp. ty, kteří se v uplynulém roce v městské části přihlásili k trvalému bydlišti. Setkání se koná většinou v prvním čtvrtletí následujícího roku.
Noví občané jsou městskou částí na setkání pozváni, kromě toho můžete v případě Vašeho zájmu kontaktovat paní Zuzanu Krumpholcovou, kulturní referentku, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 435.

Your Content Goes Here


Místa konání svatebních a jubilejních obřadů:

Alšův kabinet na suchdolské radnici
Sál Komunitního centra Půda na suchdolské radnici
V kapli sv. Václava,  prostoru před kaplí a v Suchdolském sadu
Komunitní zahrada
V prostranství u Vrby zapomenuté u soutoku Horoměřického a Únětického potoka  (Kyzlíkova stezka)