1. dubna 2011 podal vedoucí partner SRM – Reti e Mobilità SpA Boloňa za jedenáct partnerů projektovou žádost „European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability“ v rámci 4. výzvy programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC, priorita II. Životní prostředí a prevence rizik, subtema Energetika a udržitelná doprava¨, kterou vyhlásil řídicí orgán programu Inerreg IVC, Conseil Régional Nord – Pas de Calais, Lille, Francie.
Celkový navržený rozpočet:  1.417.400,- €
Doba trvání projektu: 01/ 2012 až 06/ 2014