Veřejné setkání s občany a odborníky v rámci projektu EPTA se uskutečnilo v úterý 25. září 2012 od 19 hod. na radnici MČ Praha-Suchdol

Cílem setkání bylo seznámit veřejnost s projektem EPTA, co se v rámci projektu bude řešit, proč MČ Praha-Suchdol využila výzvu programu meziregionální spolupráce INTERREG IV.C a vstoupila do projektu.

Na úvod nás manažerka projektu Ivana Poláková informovala o tomto programu a projektu, o spolupráci s dalšími deseti evropskými partnery, finančním rozpočtu, délce trvání a o dosavadní realizaci a proběhlých setkání. Poté starosta městské části Petr Hejl prezentoval důvody vstupu do projektu, které jsou možnost konzultovat návrhy, zkušenosti a návrhy řešení organizace veřejné dopravy s dalšími evropskými partnery. Na projektu budeme spolupracovat s okolními městskými částmi a obcemi a  také s organizacemi ROPID, URM či DP hl.m.Prahy.

Získané výstupy bude zpracovávat Česká zemědělská univerzita v Praze, která připraví tzv. Studii proveditelnosti, ve které se bude zkoumat optimální dopravní řešení.

Jsme velmi rádi, že pozváni na toto setkání přijali i odborníci na veřejnou dopravu a přednesli své záměry, možnosti spolupráce i různá řešení a též ocenili důležitost nyní s eotázkami nové oragnizace dopravy v Suchdole zabývat. Diskutovalo se i o možnosti vedení tramvaje na Suchdol, měla by být  přínosem i pro sousední Lysolaje a Sedlec, má ekologický efekt, vysoké kapacitní možnosti. Ovšem v diskusi silně zaznívali obavy z negativního vlivu, kácení zelně a hluk. Stěžním problémem je ovšem její technické řešení, převýšení z Vltavského údolí, které vydí při sjezdu tramvaje dolu. Zatím bylo navrženo 22 možných variat tratě, ale žádná zatím nebyla přijata. V diskusi se také hovořilo o dalších typech dopravy jako jsou dvoukloubové autobusy či trolejbusy, přestupních uzlech na železniční dopravu, parkovištích P&R a také o  aktuálních zácpách v ulici Jugoslávských partyzánů, které jsou nejvíce způsobeny zůžením jízdníh pruhů na přechodu těsně před vjezdem na Vítězné náměstí.

Děkujeme pozvaným odborníkům za jejich názory a prezentace
– Ing. Janu Šurovskému, technickému řediteli DP hl. m. Prahy
– Ing. Renému Pekárkovi, zástupci starostky městské části Prahy 6
– Ing. Jakubovi Zajičkovi, specialistovi koncepce dopravy z Útvaru rozvoje města
– Ing. Lukáši Pospíšilovi z ČZU.


Více informací naleznete v sekci projekty – EPTA a budeme rádi za Vaše názory, náměty, které můžete zaslat na e-mail: epta@praha-suchdol.cz