epta_logo_maleV rámci projektu EPTA zadala městská část zpracování studie proveditelnosti na téma: „Řešení veřejné dopravy na území městské části Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení s centrem města“, která bude prověřovat nový koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí (emise, hluk) a vytipovat a diskutovat kritické body prověřovaných řešení.

Studie shromáždí přínosy a negativa zajištění veřejné dopravy, spojení s centrem a obsluhy městské části pomocí velkokapacitních autobusů, tramvají a trolejbusů. Diskutovány by měly být varianty přímého spojení ke stanici metra na Vítězném náměstí nebo s přestupem v Podbabě na tramvaj či vlak, problematika obslužnosti a docházkových vzdáleností na území městských části Suchdola a Lysolají či zřízení parkoviště P+R na okraji Suchdola.

Stávající dopravní obsluha je řešena především pomocí kloubových autobusů, které musí ve špičkovém intervalu cca 3 minuty dopravit denně přes 10 tisíc studentů a denně při tom po Suchdole najezdí cca 1.400 km v 510 jízdách.

Autobusové linky na území městské části Praha-Suchdol

linka

celková délka linky
km

délka po MČ Praha-Suchdol
km

spojů / rok

km / rok

107

6,5

2,4

108 648

260 755

147

7,0

2,9

49 696

144 118

359

15,0

6,8

6 760

45 968

502

22,0

2,4

3 276

7 862

celkem

 

14,5

168 380

458 704

Asi největší zájem vzbuzuje návrh prodloužení tramvajové tratě z Podbaby až za Výhledy, která by měla být vedena po nebo podél Kamýcké, nicméně stále zůstává otevřenou otázkou zejména trasování takové tramvajové tratě mezi dnešní smyčkou Podbaba a Kamýckou.
Nasazení dvoukloubových velkokapacitních autobusů je další z možností, jak řešit stále rostoucí poptávku po dopravě mezi Dejvicemi a Suchdolem. Pro zjištění jejich schopnosti vypořádat se se stoupáním od Vltavy se jedná o možnosti zapůjčení takového vozidla k otestování.
O provozu dvoukloubových velkokapacitních trolejbusů, které díky pohonu dvou náprav vyjedou snáze i  prudké kopce, toho zatím moc nevíme.
Doprava a spojení s centrem jsou podmíněny řadou faktorů, které nedokážeme přímo ovlivnit, jako je např.  vyhlášení „modrých zón“ v Bubenči a Dejvicích, snaha o ukončení autobusových linek ze Suchdola a Roztok v  Podbabě, vybudování přestupního terminálu bus-tramvaj-vlak v  Podbabě (cca v roce 2015), zácpy v ulici Jugoslávských partyzánů a na kulaťáku, potřeba dopravit najednou velké množství studentů do a z univerzity nebo výstavba satelitních sídlišť v pražské aglomeraci, ...
Ve střednědobém horizontu bude zájem na novém řešení zejména na straně městské části Praha 6, investorů zástavby Vítězného náměstí a v Dolním Sedlci, zjevně vznikají vážné důvody pro změny v řešení veřejné dopravy v Suchdole. Jeho kvalitní a kapacitní spojení s centrem města je jednou z priorit obyvatel Suchdola. Změna koncepce obsluhy území Suchdola a Sedlce veřejnou dopravou by zasáhla v podstatě všechny obyvatele městské části a také především obsluhu areálů univerzity a akademie věd, které jsou dnes největším zákazníkem veřejné dopravy v Suchdole. Další informace k projektu EPTA můžete získat na webu www.praha-suchdol.cz/epta nebo také na výstavě v Alšově kabinetu na suchdolské radnici, která je otevřená denně v pracovní hodiny úřadu městské části do 11. ledna 2013.Interreg_ivc_logo_no_text
Chceme znát Váš názor
Průzkum k problematice organizování veřejné dopravy
Do studie proveditelnosti bychom proto též rádi zařadili hodnocení vašich názorů na tuto problematiku. Níže je ke stažení formulář s otázkami, kde můžete vyjádřit své názory. Vyplněný formulář zanechte v podatelně ÚMČ či v knihovně do 25. ledna 2013 nebo jej
můžete zaslat mejlem (epta@praha-suchdol.cz)

Formulář ke stažení (pdf)