Prezentovaly se projekty EPTA, INVOLVE, D-AIR, které nyní probíhají v rámci Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC.
Programy jsou zaměřené na dopravu, na řešení mobility a snižování ekologické zátěže z dopravy, která se odehrává na území hl. města Prahy a pražského regionu.

Úvodní slovo pronesl starosta městské části Praha-Suchdol Petr Hejl, na kterého navázal proděkan
Fakulty životního prostředí ČZU profesor Vladimír Bejček, který ocenil dosavadní spolupráci na projektu EPTA s městskou částí Praha-Suchdol. Následně byly představeny jednotlivé projekty.
Při představení projektu EPTA uvedl starosta městské části Petr Hejl: „V projektu chceme najít optimální řešení organizace veřejné dopravy, kvalitní a kapacitní spojení s centrem.
Výstupem bude studie proveditelnosti, kterou zpracovává ČZU. Na projektu EPTA spolupracuje městská část Praha-Suchdol s dalšími deseti evropskými partnery.

Projekt INVOLVE, kterého se účastní městská část Praha 9, představil radní pan Zdeněk Davídek. Cílem projektu je hledání možností zapojení soukromého sektoru při zajištění a organizaci veřejné dopravy.

Projekt D-AIR, který je realizován sdružením PAR se soustředí konkrétně na opatření, která mohou vést ke snížení emisí CO2 z pozemního provozu pražského letiště a dopravy v jeho okolí, ředstavila manažerka projektu Markéta Svobodová. Cílem projektu založení Dopravního fóra Severozápad, jakožto platformy pro dialog o problémech pozemní dopravy a dopravní infrastruktury v okolí pražského letiště. Partnerem projektu D-AIR je firma Wheeltug, která se zabývá výrobou elektromotorů do příďových podvozků letadel. Ředitel firmy Jan Váňa, popsal výhody spojené s používáním elektromotorů. Ty umožňují letadlům pojíždět před startem i po přistání s využitím pouze zlomku paliva a tím pádem i za podstatně nižší hladiny emisí a hluku z leteckého provozu na zemi.

Zástupce ROPIDu, Ing. Filip Drápal, vyjádřil zájem společnosti na řešení složité dopravní situaci na trase Dejvická – Praha-Suchdol. Ředitel Letiště Praha – Jiří Pos připomněl fakt, „že ruzyňské letiště vstoupilo do druhé fáze Airport Carbon Accreditation s cílem snížit v roce 2017 o 9% svou uhlíkovou stopu v porovnání s rokem 2009, kdy letiště vstoupilo do této iniciativy“

Oficiální zahájení pak uzavřela svým přáním, „aby se všem výše zmíněným projektům dobře dařilo a jejich realizátoři se mohli v brzku těšit na hmatatelné výsledky své práce“ paní Dora Ramazzotti ze společnosti SRM Boloňa z Itálie, která vykonává zahraničního vedoucího partnera projektu EPTA, zároveň je i jedním z partnerů projektu INVOLVE a v také zastupovala boloňskou provincii, která se podílí na projektu D-AIR.

Na výstavě lze shlédnout i možné varianty tramvajové trasy Podbaba-Suchdol, návrhy parkoviště P&R na Výhledech, dopravní obslužnost Suchdola a docházkové vzdálenosti, plán územního rozvoje či modely vícečlánkových velkokapacitních autobusů a trolejbusů, které jsou už využívané
v zahraničí.

  - IMG_9519.jpg

 výstava

 panely výstavy

přeplněný autobus

 panel Suchdola