Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Hřbitov2018-08-31T14:04:15+00:00

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

Městská část vyhlásila architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh "ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE". Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Lhůta pro podání návrhů končila 26. září v 15 hodin a městská část obdržela 11 návrhů. Porota udělila 4. října 2017 dvě ceny a dva návrhy získaly odměny - Výsledky architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh. V neděli 5. listopadu 2017 od 16 hodin proběhlo v kapli sv. Václava slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Zadání a výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže: www.suchdol-hrbitov.cz

Architektonicko-krajinářská studie

Tvůrčí tým ve složení MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka, Ing. arch. Martin Rosa a Ing. Lucie Medková, Ph.d. (ateliér Kontinual) dokončil architektonicko-krajinářskou studii "Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze - Suchdole", která je podkladem pro dokumentaci pro územní rozhodnutí.