6. EPTA workshop, který se bude konal v Razlogu, Bulharsko mezi 28. a 30. říjnem 2013.

Na programu meetingu bylo následující :

– Pondělí 28.října –  Steering committee meeting – projednání rozpočtu, stávající stav a přesuny, čerpání do konce roku a plán do konce realizace projektu. Projednání Staff exchange v rámci WS v Praze v březnu 2014.MČ Praha-Suchdol předjednala spolupráci s organizací ROPID – návštěva dispečinku v Letňanech. Také se navrhl společný workshop s projektem D-AIR.

Studie proveditelnosti je již zpracovaná a dokončuje se její aj překlad. Studie se předložila politickým představitelům a projednávájí se připomínky. MČ Praha-Suchdol předloží zápis o těchto schůzkách.

– Úterý 29. října – Workshop 6 – Management uzavírání smluv za účastni veřejnosti. Prezentace partnerů a jejich zkušenosti, kvalita poskytovaných služeb, diskuse.

– Středa 30. října – Training course – představení a diskuse o prezentovaných příkladech „good practices“ při uzavírání smluv na poskytování služeb veřejné dopravy, problematika Razlog, prezentace MČ Praha-Suchdol – „Contract Management“ – Ing. Lukáš Pospíšil (ČZU Praha)

Více informací v přiložených souborech

program