Závěrečná konference projektu EPTA 

Projekt EPTA v červnu končí, závěrečná konference projektu proběhla dne 28.5. 2014 v Bruselu, v sídle Výboru regionů za účasti zástupců a pracovních skupin partnerů projektu, zástupců Sekretariátu projektu v Lille a představitelů Evropského ekonomického a sociálního Výboru regionů.
Městskou část Praha-Suchdol zastupoval na konferenci starosta MČ pan Petr Hejl se zastupitelem panem Pavlem Benešem a manažerka projektu paní Ivana Poláková. Zúčastnili se i zástupci společnosti ROPID a ČZU v Praze. 

Cílem projektu EPTA je podpora rozvoje veřejné dopravy, a to především v podmínkách malých a středně velkých měst. Městská část Praha-Suchdol využila projekt ke zpracování Studie proveditelnosti, která řeší možnost a dopady výstavby tramvajové linky na území Suchdola, návaznost na městskou dopravu, spojení s centrem města a okolními obcemi, vliv na omezení průjezdu osobních aut územím Suchdola. Studie byla prezentována na závěrečné konferenci společně se studiemi dalších partnerů projektu.

Pro MČ Praha-Suchdol Studie proveditelnosti nepředstavuje jediný výsledek práce na projektu. Významné je i navázání úzké spolupráce s ČZU, společností ROPID – výsledkem této komunikace je například úprava polohy autobusových zastávek tak, aby lépe vyhovovala cestujícím a zřízení nové autobusové linky 359.

Projekt EPTA bude na Suchdole ukončen výstavou výstupů projektu, která bude otevřena v prostorách suchdolské radnice na konci června 2014. Výstava zmapuje dvouleté období projektu, jeho dopady, přínosy a výsledky pro organizaci hromadné dopravy.

interreg IVC - logo EU EBRD - logo