Volby

Oznámení o době a místě konání voleb
Termín voleb:
Oznameni_doba_misto_konani_voleb  
Informace k volbám
Umístění volebních místností: budova ZŠ M. Alše, Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků: 49001, 49002, 49003, 49004, 49005
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků Seznam ulic (pdf)
Mapa rozdělení území do volebních okrsků Mapa okrsků (pdf)
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi  5
1. zasedání okrskových volebních komisí
Seznam plakátovacích ploch (pdf)  Nejsou vyhrazeny
Informace k vydání vol. průkazu
Žádost o vydání vol. průkazu
Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební shcránky telefony.pdf
Informace o umístění volebních stanovišť pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Další informace k volbám …

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v městské části Praha-Suchdol, úžasná účast 76,69 %: