Volby do Evropského parlamentu – 2024

Oznámení o době a místě konání voleb
Termín voleb: pátek 7. a sobota 8. června 2024
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb:
 
Informace k volbám:
Umístění volebních místností: budova ZŠ M. Alše, Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků: 49001, 49002, 49003, 49004, 49005
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků Seznam ulic (pdf)
Mapa rozdělení území do volebních okrsků Mapa okrsků (pdf)
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi  
1. zasedání okrskových volebních komisí
Seznam plakátovacích ploch Nejsou vyhrazeny
Žádost o speciální přenosnou volební schránku pro voliče v karanténě
Stanoviště pro voliče MČ Praha-Suchdol v karanténě s covid-19
Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Volební průkazy
Další informace k volbám:

Volba prezidenta republiky proběhly v lednu 2023.

Výsledky voleb v městské části Praha-Suchdol …

Volby do obecních zastupitelstev proběhly v září 2022.

Výsledky voleb v městské části Praha-Suchdol …