Volba prezidenta České republiky  2023

Oznámení o době a místě konání voleb
Termín voleb: druhé kolo 27. a 28. ledna 2023
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb:
 
Informace k volbám:
Umístění volebních místností: budova ZŠ M. Alše, Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků: 49001, 49002, 49003, 49004, 49005
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků Seznam ulic (pdf)
Mapa rozdělení území do volebních okrsků Mapa okrsků (pdf)
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi  5
1. zasedání okrskových volebních komisí proběhlo
Seznam plakátovacích ploch Nejsou vyhrazeny
Žádost o speciální přenosnou volební schránku pro voliče v karanténě informace o telefonních číslech pro podání žádosti (pdf) o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pouze voliči, jimž byla nařízena izolace z důvodu onemocnění covid-19
Stanoviště pro voliče MČ Praha-Suchdol v karanténě s covid-19 volební stanoviště – parkoviště Letná (pdf)
Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech žádná
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 222 361 412, 220 921 218
Volební průkazy Postup přijímání žádostí o voličský průkaz (.pdf); Žádost o vydání voličského průkazu (.doc)
Další informace k volbám: