Volby do zastupitelstva hl. města Prahy a zastupitelstva MČ Praha-Suchdol 2022

Oznámení o době a místě konání voleb
Termín voleb: pátek 23. září 2022 a sobota 24. září 2022
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb:
Vyhlášení voleb (pdf)
Informace k volbám:
Umístění volebních místností: budova ZŠ M. Alše, Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků: 49001, 49002, 49003, 49004, 49005
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků Seznam ulic (pdf)
Mapa rozdělení území do volebních okrsků Mapa okrsků (pdf)
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi  5
1. zasedání okrskových volebních komisí středa 31. srpna 2022 od 18 hodin,

velká zasedací místnost – 3. NP v budově radnice

Seznam plakátovacích ploch Nejsou vyhrazeny
Státní občané členských států EU Podmínky zapsání do dodatku stálého seznamu voličů
Počet členů Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol na volební období 2022 – 2026 15   počet členů ZMČ (pdf)
Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Termín podání Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol do 19. července 2022 do 16:00 (pdf)
Potvrzení o přijetí či odmítnutí kandidátní listiny do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol 18. a 19. července 2022 do 16:00 (pdf)
Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích Oznámení (pdf)
Další informace k volbám:
Kandidární listina (vzor, doc); Prohlášení kandidáta (vzor, doc)

Volba prezidenta České republiky  2023

Oznámení o době a místě konání voleb
Termín voleb: pátek 13. a sobota 14. ledna 2023

případné druhé kolo na 27. a 28. ledna 2023

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb:
 
Informace k volbám:
Umístění volebních místností: budova ZŠ M. Alše, Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků: 49001, 49002, 49003, 49004, 49005
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků Seznam ulic (pdf)
Mapa rozdělení území do volebních okrsků Mapa okrsků (pdf)
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi  5
1. zasedání okrskových volebních komisí velká zasedací místnost – 3. NP v budově radnice
Seznam plakátovacích ploch Nejsou vyhrazeny
Státní občané členských států EU
Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Další informace k volbám: