Volby do Evropského parlamentu – 2024

Oznámení o době a místě konání voleb
Termín voleb: pátek 7. a sobota 8. června 2024
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb:
 
Informace k volbám:
Umístění volebních místností: budova ZŠ M. Alše, Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků: 49001, 49002, 49003, 49004, 49005
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků Seznam ulic (pdf)
Mapa rozdělení území do volebních okrsků Mapa okrsků (pdf)
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi  
1. zasedání okrskových volebních komisí pondělí 13. května 2024 v 18:00, radnice
Seznam plakátovacích ploch Nejsou vyhrazeny
Informace pro občany ČR zde (pdf)
Informace pro občany ČR žijící v zahraničí zde (pdf)
Delegování členů dne 8. 5. 2024 informace zde (pdf)
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Voličské průkazy
žádost o vydání voličského průkazu zde (.doc)
žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU/žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU zde (.doc)
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do EP na území ČR – podání žádostí v Ne 28. 04. 2024 13.00 – 16:00 !!! zde (.pdf)
Další informace k volbám:

Volba prezidenta republiky proběhly v lednu 2023.

Výsledky voleb v městské části Praha-Suchdol …

Volby do obecních zastupitelstev proběhly v září 2022.

Výsledky voleb v městské části Praha-Suchdol …