K 31. prosinci 2018 žilo na území městské části 7 206 spoluobčanů s trvalým bydliště. Reálně ale zde dle odhadu žije přes 10 tisíc obyvatel. Městská část je zřizovatelem Základní školy M. Alše, kde se vzdělává ve 26 třídách 581 dětí, Mateřské školy Gagarinova a Mateřské školy K Roztokům, kde je v 9 oddělení místo pro 231 dětí.

Statistický úřad eviduje v naší městské části 2 307 ekonomických subjektů, z nichž 552 působí ve velko- a maloobchodě, 468 v profesních, vědeckých a technických činnostech, 202 v průmyslu, 181 ve zpracovatelském průmyslu, 159 ve stavebnictví, 150 v oblasti nemovitostí atd. Z toho jsou 1 413 soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona, 524 obchodních společnosti, 6 samostatně hospodařících rolníků atd.

Do městské části zajíždí autobusové linky 107 (interval 5 min.), 147 (interval 12 min.), 909 (6x za noc), 160 (interval 60 min.), které jezdí od stanice metra Dejvická a železniční stanice Praha-Podbaba a linka 359, která jede 1x za hodinu přes zastávku u obchodu Lidl v Horoměřicích k nádraží v Roztokách.