Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Suchdolské listy

Suchdolské listy2019-10-14T17:28:39+00:00
Suchdolské listy

27. září vyšlo 3. číslo Suchdolských listů v roce 2019.

stáhnout
Archiv minulých čísel
Redaktorkou Suchdolských listů je od února 2019 paní Ing. Pavla Bradáčová. Redakční radu tvoří zastupitelstvo městské části. e-mail: redakce@praha-suchdol.cz
Příjem inzerce zajišťuje asistentka starosty Zuzana Krumpholcová, tel. 222 361 419
Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol (aktuální znění) byl schválen zastupitelstvem městské části dne 19. června 2018 a bude uplatňován při vydávání tiskovin od čísla 3/2018 statut tiskovin (pdf)
Ceník inzerce platný od 15. května 2013: ceník (pdf)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (doc): formulář inzerce (doc)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (pdf): formulář inzerce (pdf)

Své příspěvky, články a inzeráty můžete zasílat na e-mailovou adresu: redakce@praha-suchdol.cz Uzávěrka příštího čísla Suchdolských listů 04/2019 je 15. října 2019, předpokládané vydání je konec listopadu 2019.

Z listů vybíráme ...

Názory zastupitelů

30. 9. 2019|

Když daně rostou pro blaho radnice! Představte si situaci, kdy si na vás někdo vynutí peníze, pak vám za ně koupí dárek a očekává, že budete šťastní a budete mu děkovat. Umíte si to [...]

Názory zastupitelů

30. 9. 2019|

SOS v tichosti zdvojnásobilo daň z nemovitosti Hlavní město Praha umožnilo svým městským částem navýšit daň z nemovitosti, která je přímým příjmem jejich rozpočtu. Na posledním zasedání zastupitelstva vládnoucí sdružení SOS protlačilo, [...]