Průzkum k problematice organizování veřejné dopravy

Během ledna jste nám odevzdávali vyplněné dotazníky
s 26 otázkami k problematice organizace veřejné dopravy, jelikož jsme chtěli vědět názory vás – občanů. Celkem jsme obdrželi 165 dotazníků v papírové i elektronické verzi a několik podnětů, jak byste řešili stávající problémy v dopravě. Vyhodnocení jsme zpracovali do excelovské tabulky, kterou si můžete prohlédnout, včetně příloh, níže.

 A jak to dopadlo v návaznosti na 165 održených dotazníků v procentech? 

 • více jak polovina dotázaných používá MHD denně a do zaměstnání jezdí MHD 70 % dotazovaných
 • 64% vyhovuje stávající organizace veřejné dopravy, tzn. přímý spoj autobusů k metru, 27 % nevyhovuje
 • nejvíce na dopravě nevyhovuje – 57 % přeplněné autobusy, 45% zpoždění k metru, 20% společná obsluha s ČZU
 • Jak to zlepšit? – 30% vyhradit samostatný koridor a zvýšit počet autobusů
 • Jak přepravovat studenty? – 44 % zvýšit kapacitu autobusů, 28% by chtělo samostatnou linku zakončenou v areálu ČZU
 • vlakový spoj nevyužívá 75 % a 66% ani neplánuje využívat spojení do centra přestoupením na vlak v Podbabě
 • přestup na tramvaj v Podbabě využívá občas 58 % (většinou z důvodu zácpy v ul. Jugoslávských partyzánů)
 • zakončení našich autobusových linek v Podbabě nechce 90% dotazovaných
 • pro zavedení tramvaje až na Suchdol je pro 24 % a proti 45 %
 • co by měl záměr tramvaje řešit – prakticky vše uvedené (technické aspekty, zeleň, hluk, napojení na další vazby, obsluhu Suchdol…)
 • z toho vyplývá hodnocení záměru zavedení tramvaje – nejvíce 48% vyhazování peněz
 • mají zde jezdit trolejbusy – polovina NE
 • docházková vzdálenost – vyhovuje
 • parkovací zóny na Suchdole – 67% ne, 23 % ano
 • parkoviště P&R na Výhledech – 40 % ano, 42% ne
 • parkoviště v Sedlci – 26% ano, 37% ne

Vaše vyjádření dále budou posouzena odborníky přes organizaci veřejné dopravy. Již nyní se podařilo navýšit v maximální možné míře autobusové spoje linky 107 v návaznosti na výukový program studentů ČZU. Navýšení kapacity autobusů by mohl otestovat zažádaný dvoukloubový autobus, který si chce společnost ROPID zapůjčit ze zahraničí.  A nyní se začíná diskutovat nad záměrem městského územního plánování, a k tomu by nám měl být projekt EPTA nápomocen, že díky zpracované odborné studii budeme moci prosazovat naše/vaše názory a požadavky na organizaci veřejné dopravy.

Odpovědi na optázky – tabulka ke stažení (xls)

Došlé podněty od občanů (pdf)