Městská část Vás zve na pondělí 17. března 2014 od 18 hodin do velké zasedací místnosti na radnici na prezentaci doplněné Studie dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, která byla zpracována v rámci projektu EPTA.

Studie dopravní obslužnosti veřejnou dopravou mimo jiné popisuje dva základní systémy veřejné dopravy:

  • nekolejový (autobus/trolejbus/vícekapacitní bus) – optimalizace současné autobusové dopravy   
  • kolejový (tramvaj) – prodloužení tramvajové trasy z Podbaby do Suchdola na Výhledy

Studie se dále zabývá přestupním uzlem u konečné na Výhledech, kde by měly být zakončeny příměstské autobusy a dále zde navrhuje vybudovat parkoviště P&R pro zachycení individuální dopravy z pražské aglomerace.

Studii představí odpovědný řešitel Ing. Vladimír Zdražil – ČZU s týmem řešitelů, který tvoří: RNDr. Ivana Kašparová, PhDr. Ing. Zdeněk Keken, Ing. Lukáš Pospíšil, Ing. arch. Ivan Lejčar a Ing. Pavol Ondovčák.

Projekt EPTA je připravován v rámci Operačního programu meziregionální
spolupráce INTERREG.IVC a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF)

Více informací k projektu naleznete na www.praha-suchdol.cz/epta.

Plakát ke stažení (pdf)

Logo EU

 Logo projektu EPTAinterreg IVC - logo