V pátek 28. března proběhne na Fakultě životního prostředí ČZU v posluchárně ZI od 9:00 hodin seminář na téma Kvalita, účinnost a efektivita dopravy.

Seminář probíhá v rámci 7. mezinárodního setkání všech deseti partnerů projektu EPTA.

Program mezinárodního setkání EPTA, Praha-Suchdol, 26. – 28. března 

FŽP ČZU logo

pátek 28.3.


Kvalita, účinnost a efektivita dopravy 

ČZU, Fakulta životního prostředí,
posluchárna Z I
program bude tlumočen

9:00 – 9:15 Registrace účastníků
9:15 – 9:30 Zahájení PRG
9:30 – 9:45 Úvod – projekt EPTA SRM-Bologna, Tommaso Bonino
9:45 – 10:15 Kvaalita, účinnost a efektivita dopravy
klíčové aspekty, zásady, role technologií a systémů pro kvalitu služeb
 Univerzita Eberdeen, John Nelson
hlavní přednáška 

10:15 – 11:00  Systémy standardů kvality PID ROPID, Filip Drápal, Petr Chmela
11:00 – 11:30 přestávka – občerstvení Z 239
11:30 – 12:30   Hlavní zkušenosti partnerů projektu EPTA a ostatních EU projektů,
představení projektu PERHT – Parking Green Services – pro zlepšení životního prostředí v historických městech
SRM Bologna
Treviso
http://www.perht-lifeplus.org
Rogaland
12:30 – 13:00 Studie dopravní obslužnosti Prahy-Suchdol veřejnou dopravou ČZU – Vladimír Zdražil, Zdeněk Keken, Ivan Lejčar, Pavol Ondovčák
13:00 – 13:30 Shrnutí workshopu, diskuse, závěr PRG

Seminář je přístupný pro veřejnost bezplatně. Prosíme účastníky, aby svoji účast potvrdili do úterý 25. března na e-mail: epta@praha-suchdol.cz

Program semináře ke stažení (pdf)

interreg IVC - logo EU EBRD - logo
 epta_logo_male  

EPTA – Evropský model organizace veřejné dopravy

http://www.eptaproject.eu
/epta-hlavni-strana/