Suchdolské listy2023-08-31T16:00:33+02:00
  1. září vyšlo 3. číslo Suchdolských listů v roce 2023.
stáhnout
Archiv minulých čísel
Redaktorkou Suchdolských listů je od února 2019 paní Ing. Pavla Bradáčová. Redakční radu tvoří zastupitelstvo městské části. e-mail: redakce@praha-suchdol.cz
Příjem inzerce zajišťuje asistentka starosty Jana Motejzíková, tel. 222 361 419
Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol (aktuální znění) byl schválen zastupitelstvem městské části dne 19. června 2018 a bude uplatňován při vydávání tiskovin od čísla 3/2018 statut tiskovin (pdf)
Ceník inzerce platný od 15. května 2013: ceník (pdf)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (doc): formulář inzerce (doc)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (pdf): formulář inzerce (pdf)

Své příspěvky, články a inzeráty můžete zasílat na e-mailovou adresu: redakce@praha-suchdol.cz
Uzávěrka příštího čísla Suchdolských listů 04/2023 je 15.10. 2023, předpokládané vydání je začátek prosince 2023.

Z listů vybíráme …

Armagedon

6. 9. 2023|

Vážení, v posledním čísle Suchdolských listů vyšla reakce Mgr. Janstové na můj článek vyjadřující pochybnosti ohledně realizace okruhu, zveřejněnému v loňském roce. Je pro mě poněkud překvapením, že je dnes v zastupitelstvu někdo, [...]

Kafe v kufru

14. 3. 2023|

To jsme my dvě. Marianka a Radana. Dvě ženy z kufru auta vonícího kávou a čerstvě upečenou bábovkou. Dvě suchdolské maminky, jejichž děti chodí do základní školy Mikoláše Alše. Už dlouho [...]

Přejít nahoru