Suchdolské listy2024-05-05T19:43:45+02:00

11. března vyšlo 1. číslo Suchdolských listů v roce 2024.

stáhnout
Archiv minulých čísel
Redaktorkou Suchdolských listů je od února 2019 paní Ing. Pavla Bradáčová. Redakční radu tvoří zastupitelstvo městské části. e-mail: redakce@praha-suchdol.cz
Příjem inzerce zajišťuje asistentka starosty Jana Motejzíková, tel. 222 361 419
Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol (aktuální znění) byl schválen zastupitelstvem městské části dne 19. června 2018 a bude uplatňován při vydávání tiskovin od čísla 3/2018 statut tiskovin (pdf)
Ceník inzerce platný od 15. května 2013: ceník (pdf)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (doc): inzerce_formular (doc)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (pdf): inzerce_formular (pdf)

Své příspěvky, články a inzeráty můžete zasílat na e-mailovou adresu: redakce@praha-suchdol.cz
Uzávěrka příštího čísla Suchdolských listů 01/2024 je 8.1. 2024, předpokládané vydání je začátek března 2024.

Z listů vybíráme …

Přejít nahoru