Suchdolské listy2022-09-29T14:23:33+02:00

19. září vyšlo 3. číslo Suchdolských listů v roce 2022.

stáhnout
Archiv minulých čísel
Redaktorkou Suchdolských listů je od února 2019 paní Ing. Pavla Bradáčová. Redakční radu tvoří zastupitelstvo městské části. e-mail: redakce@praha-suchdol.cz
Příjem inzerce zajišťuje asistentka starosty Jana Motejzíková, tel. 222 361 419
Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol (aktuální znění) byl schválen zastupitelstvem městské části dne 19. června 2018 a bude uplatňován při vydávání tiskovin od čísla 3/2018 statut tiskovin (pdf)
Ceník inzerce platný od 15. května 2013: ceník (pdf)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (doc): formulář inzerce (doc)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (pdf): formulář inzerce (pdf)

Své příspěvky, články a inzeráty můžete zasílat na e-mailovou adresu: redakce@praha-suchdol.cz
Uzávěrka příštího čísla Suchdolských listů 03/2022 je 23.10. 2022, předpokládané vydání je prosinec 2022.

Z listů vybíráme …

Hálkova Půda

26. 12. 2021|

Tak se jmenoval koncert, který se uskutečnil 14. října 2021 v Komunitním centru Půda a v programu připomněl čestného občana městské části Praha-Suchdol, hudebního skladatele Václava Hálka. Václav Hálek (1937–2014) [...]

Přejít nahoru