Městská část Vás zve v úterý 25. září 2012 od 19 hod. do velké zasedací místnosti na radnici na veřejné setkání v rámci projektu EPTA.

Na setkání chceme diskutovat problematiku organizace veřejné dopravy v Suchdole
a jeho dopravního spojení s centrem a to v souvislosti se záměrem vybudovat tramvajovou trať z Podbaby do Suchdola, jehož příprava v  poslední době opět ožila.
Tento záměr může výrazně ovlivnit prakticky všechny, kdo veřejnou dopravu v městské části využívají. Protože o  dopadech případné zásadní změny v tradiční autobusové   dopravě na Suchdol není mnoho dostupných informací, bude nutné vyjasnit vztah městské části k tomuto záměru, podávat vyjádření a také kvalifikovaně informovat veřejnost.

Nyní, kdy se tento záměr začíná připravovat, je důležité znát Vaše názory a náměty
na řešení.

Pozváni jsou:

  • Marek Zděradička, vedoucí odboru infrastruktury, Útvar rozvoje hl. m. Prahy
  • René Pekárek, zástupce starostky, MČ Praha 6
  • Jan Šurovský, technický ředitel, Dopravní podnik, a.s.
  • Vladimír Zdražil, hodnotitel SEA, ČZU – Fakulta životního prostředí

Projekt EPTA je připravován v rámci Operačního programu meziregionální
spolupráce INTERREG.IVC a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF).

Pozvánka ke stažení (pdf)
Více informací k projektu naleznete na www.praha-suchdol.cz/epta.

 Logo projektu EPTA

interreg IVC - logo

 

EU_FS_ERDF_logo_web