Změna trvalého bydliště

Změna trvalého bydliště pro občany městské části Praha-Suchdol se provádí na ohlašovně Úřadu MČ Praha–Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha–Suchdol.

Až po provedené změně trvalého bydliště máte povinnost si požádat o vydání nového občanského průkazu, a to na Úřadu městské části Praha 6.

Co k tomu potřebujete

  • platný občanský průkaz
  • doklad o vlastnictví rodinného domu nebo bytu v osobním vlastnictví nebo nájemní smlouvu na byt, popř. souhlas oprávněné osoby (majitele, nájemce) s úředně ověřeným podpisem. Souhlas s úředně ověřeným podpise není třeba, pokud oprávněná osoba přijde osobně a vyjádří souhlas přímo na ohlašovně
  • dále např. rodný list dítěte do 15 let, které není zapsáno v OP rodiče
  • správní poplatek za změnu trvalého pobytu je ve výši 50,- Kč

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.00 12.15 – 17.30
Středa 8.00 – 11.00 12.15 – 17.30

V ostatních dnech po telefonické dohodě: Ing. Jana Těšíková, 222 361 413.