Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Spolky a sdružení

//Spolky a sdružení
Spolky a sdružení2021-07-14T11:23:47+00:00

Adresa: znak hasiči suchdol K Mírám 1208, 165 00 Praha-Suchdol

Spolek hasičů byl založen v roce 1890.

Jednotka SDH Praha-Suchdol

Adresa: SUSOB logoVýjezdní 393/2, 165 00 Praha-Suchdol, IČ: 269 90 318

Telefony:

  • Adriana Skálová - 220 921 508
  • Věra Štěpánková - 602 282 664

e-mail: suchdol.sobe@atlas.cz

web: suchdol-sobe.praha-suchdol.cz


Ochotní Suchdolníci

Kontaktní osoby:

Sbor se momentálně pravidelně neschází. Před událostmi jsou organizovány příležitostné nácviky písní.

Výstavy

Kontaktní osoby:

  • Adriana Skálová – e-mail: adriana.skalova@omadeg.cz
  • Magdalena Turchichová – e-mail: mt@omadeg.cz
Provozují web, na kterém můžete bezplatně inzerovat a poptávat sousedské služby. Poznejte své sousedy … Adresa: Suchdolská 353/35 165 00 Praha-Suchdol předsedkyně spolku: Petra Skalská pokladní: Alena Vlková www.dobrisousede.cz e-mail: info@dobrisousede.cz facebook:www.facebook.com/dobrisousede

Adresa: U Nového Suchdola 28, 160 00 Praha–Sedlec,  IČ: 26 55 18 45

SUCHDOLSKÝ BETLÉM

Výtvarně působivá dominanta ve středu obce před budovou radnice městské části Praha-Suchdol byla postavena poprvé v roce 2001. Suchdolský obecný betlém je tvořen několika stovkami figurek z vypálené šamotové hlíny, na kterých se pracuje během roku. Od začátku adventu až po svátek Tří králů jsou pak osazeny na žulové, pískovcové a dubové sokly na travnatém porostu před vzrostlými smrky.

Jednotlivé postavy vymodelovali nadšenci z řad dětí předškolního věku se svými rodiči a prarodiči v mateřských školách, klienti stacionáře SDM Sedlec, účastníci keramických kroužků v Domě dětí a mládeže, žáci základní školy Mikoláše Alše v kroužcích, které probíhají v keramické dílně, profesionální výtvarníci, ale i řada suchdolských občanů všech věkových a zájmových kategorií.

V roce 2003 byla část Suchdolského obecního betlému vystavena v Nostickém paláci v Praze.

Instalace betlému trvá do Tří králů, případně do následujícího víkendu, kdy je rozebrán a uložen. Na jeho místě zůstávají monumentální kamenné bloky, které pochází z pilířů mostu přes Berounku v Dobřichovicích. Organizaci zajišťuje Občanské sdružení betlém, kterému značnou měrou pomáhá Sbor dobrovolných hasičů na Suchdole. Suchdolský obecní betlém se těší podpoře a pomoci městské části Praha-Suchdol, ale i mnoha nezištných a ochotných pomocníků z řad občanů Suchdola.

Myšlenka obecního betlému, který si lidé sami zhotoví, se podle Suchdolského příkladu rozšířila do Hradce u Stříbrné Skalice, kde se našli nadšení obdivovatelé a realizátoři této myšlenky. Betlémy menšího měřítka od roku 2002 zhotovili už tři. Jeden z nich věnovali do místního Domova důchodců „Hačka“. V roce 2005 byl poprvé instalován betlém v Dobřichovicích, odkud pocházejí podkladové kameny, které nám byly Městským úřadem v Dobřichovicích darovány. Společně vytvořený betlém podle suchdolského příkladu postavili v roce 2006 i v rakouském Greinu.

Další betlém byl v roce 2007, v předvánoční době, zahájen v italském Sarmede, jehož představitelé převzali jako dar část suchdolských figurek při návštěvě naší městské části v červnu 2007.

Adresa: hřiště, Suchdolská, Praha-Suchdol

TJ Slavoj Suchdol

web: TJ Slavoj Suchdol

TJ Slavoj Suchdol má oddíl kopané, který byl založen v roce 1921

Adresa: Za sokolovnou 440/2, Praha-Suchdol

web: TJ Sokol Suchdol Sedlec

Adresa: Armádní 770/10, 165 00 Praha-Suchdol, IČO 08723834

e-mail: suchdol@festivalslon.cz

web: www.festivalslon.cz

Spolek Suchdol žije připravuje 1. ročník komunitího festivalu S.L.O.N. Festival má být především místem setkávání. Cílem festivalu je prožívat a vytvářet divadlo, hudbu a výtvarné umění na komunitní úrovni, prohlubovat naše vztahy, budovat soudržnou a rozmanitou společnost a nadále vytvářet pevnou sociální síť.

Hlavním festivalovým prostorem bude suchdolská komunitní zahrada, která se svou otevřeností a umístěním v obci nejlépe hodí k myšlence festivalu. Je plánováno zapojení místní základní školy, hasičů, stávajících spolků, celá organizace proběhne převážně na základě dobrovolné práce.

.