Adresa: znak hasiči suchdol
K Mírám 1208, 165 00 Praha-Suchdol

Spolek hasičů byl založen v roce 1890.


Jednotka SDH Praha-Suchdol

Adresa: SUSOB logoVýjezdní 393/2, 165 00 Praha-Suchdol, IČ: 269 90 318

Telefony:

  • Adriana Skálová – 220 921 508
  • Věra Štěpánková – 602 282 664

e-mail: suchdol.sobe@atlas.cz

web: suchdol-sobe.praha-suchdol.cz


Ochotní Suchdolníci

Kontaktní osoby:

Sbor se momentálně pravidelně neschází. Před událostmi jsou organizovány příležitostné nácviky písní.

Výstavy

Kontaktní osoby:

  • Adriana Skálová – e-mail: adriana.skalova@omadeg.cz
  • Magdalena Turchichová – e-mail: mt@omadeg.cz

Provozují web, na kterém můžete bezplatně inzerovat a poptávat sousedské služby. Poznejte své sousedy …

Adresa:
Suchdolská 353/35
165 00 Praha-Suchdol

předsedkyně spolku: Petra Skalská
pokladní: Alena Vlková

Adresa: U Nového Suchdola 28, 160 00 Praha–Sedlec,  IČ: 26 55 18 45

SUCHDOLSKÝ BETLÉM

Výtvarně působivá dominanta ve středu obce před budovou radnice městské části Praha-Suchdol byla postavena poprvé v roce 2001. Suchdolský obecný betlém je tvořen několika stovkami figurek z vypálené šamotové hlíny, na kterých se pracuje během roku. Od začátku adventu až po svátek Tří králů jsou pak osazeny na žulové, pískovcové a dubové sokly na travnatém porostu před vzrostlými smrky.

Jednotlivé postavy vymodelovali nadšenci z řad dětí předškolního věku se svými rodiči a prarodiči v mateřských školách, klienti stacionáře SDM Sedlec, účastníci keramických kroužků v Domě dětí a mládeže, žáci základní školy Mikoláše Alše v kroužcích, které probíhají v keramické dílně, profesionální výtvarníci, ale i řada suchdolských občanů všech věkových a zájmových kategorií.

V roce 2003 byla část Suchdolského obecního betlému vystavena v Nostickém paláci v Praze.

Instalace betlému trvá do Tří králů, případně do následujícího víkendu, kdy je rozebrán a uložen. Na jeho místě zůstávají monumentální kamenné bloky, které pochází z pilířů mostu přes Berounku v Dobřichovicích. Organizaci zajišťuje Občanské sdružení betlém, kterému značnou měrou pomáhá Sbor dobrovolných hasičů na Suchdole. Suchdolský obecní betlém se těší podpoře a pomoci městské části Praha-Suchdol, ale i mnoha nezištných a ochotných pomocníků z řad občanů Suchdola.

Myšlenka obecního betlému, který si lidé sami zhotoví, se podle Suchdolského příkladu rozšířila do Hradce u Stříbrné Skalice, kde se našli nadšení obdivovatelé a realizátoři této myšlenky. Betlémy menšího měřítka od roku 2002 zhotovili už tři. Jeden z nich věnovali do místního Domova důchodců „Hačka“. V roce 2005 byl poprvé instalován betlém v Dobřichovicích, odkud pocházejí podkladové kameny, které nám byly Městským úřadem v Dobřichovicích darovány. Společně vytvořený betlém podle suchdolského příkladu postavili v roce 2006 i v rakouském Greinu.

Další betlém byl v roce 2007, v předvánoční době, zahájen v italském Sarmede, jehož představitelé převzali jako dar část suchdolských figurek při návštěvě naší městské části v červnu 2007.

Adresa:
hřiště, Suchdolská, Praha-Suchdol

TJ Slavoj Suchdol

TJ Slavoj Suchdol má oddíl kopané, který byl založen v roce 1921.

Adresa: Za sokolovnou 440/2, Praha-Suchdol

web: TJ Sokol Suchdol Sedlec

Adresa: Armádní 770/10, 165 00 Praha-Suchdol, IČO 08723834

Spolek Suchdol žije organizuje festival S.L.O.N. Festival je především místem setkávání a odehrává se na Komunitní zahradě Suchdol. Cílem festivalu je prožívat a vytvářet divadlo, hudbu a výtvarné umění na komunitní úrovni, prohlubovat naše vztahy, budovat soudržnou a rozmanitou společnost a nadále vytvářet pevnou sociální síť.

Hlavním festivalovým prostorem bude suchdolská komunitní zahrada, která se svou otevřeností a umístěním v obci nejlépe hodí k myšlence festivalu. Je plánováno zapojení místní základní školy, hasičů, stávajících spolků, celá organizace proběhne převážně na základě dobrovolné práce.

Spolek historie Suchdola z.s má za cíl historii, ať již dávnou nebo nedávnou, přiblížit co největšímu počtu obyvatel Suchdola (i mimo něj), a to formou přednášek, výstav, workshopů, publikací i přímé komunikace.

.