Vedení úřadu
městské části

Kancelář starosty
a tajemníka

Ekonomický odbor

Hospod. správa
a obecní majetek

Odbor vnitřní
správy

Schéma org. struktury