Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Struktura a agenda

Struktura a agenda2019-06-09T22:50:31+00:00
Struktura a agenda

Vedení úřadu městské části

Struktura a agenda

Kancelář starosty a tajemníka

Struktura a agenda

Ekonomický odbor

Struktura a agenda

Hospod. správa a obecní majetek

Struktura a agenda

Odbor vnitřní správy

Struktura a agenda

Schéma org. struktury