Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Naši senioři2020-04-19T09:57:18+00:00

Žijeme zde spolu - naši senioři

V rámci projektu Žijeme zde spolu - NAŠI SENIOŘI městská část podporuje řadu aktivit pro seniory v důležitých oblastí a připravuje rozšíření a vylepšení těchto služeb.

V rámci omezení v důsledku opatření proti šíření koronaviru nabízí městská část seniorům a potřebným pomoc.

Další informace jsou na stránce COVID-19  ...

K 31. 12. 2015 žilo v Praze-Suchdole 510 mužů a 718 žen starších 65 let, jedná se o 17,5 % suchdolských občanů.

Hřiště pro seniory

Městská část připravila a nabídla v červnu 2011 svým starším občanům místa, kde se mohou aktivně setkávat nejen se svými vrstevníky, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas a kde mohou pravidelným cvičením posilovat svoji fyzickou a psychickou kondici.

Sestavy pro seniory na Výhledech, v ulici U Kruhovky a ve Stehlíkově ulici

Městská část obdržela na vybudování hřišť pro seniory a rozšíření počtu laviček dotaci od Hlavního města ve výši 100 tisíc korun a dar 359 tisíc korun od Letiště Praha, a,s, v rámci programu Dobré sousedství.

Klub aktivního stáří KLAS

Setkání Klubu aktivního stáří KLAS se konají každé druhé úterý od 15:00 ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici. Zasedací místnost ve 3. podlaží je dostupná výtahem ze dvora za radnicí.

Program setkání je různorodý a sestává se z cestopisných přednášek spojených s promítání fotografií, besed se zajímavými lidmi, umělci a nebo z koncertů vážné i populární hudby. KLAS také každoročně organizuje pro seniory zájezd na zajímavé místo naší vlasti.

Horizont - centrum služeb pro seniory

Horizont – je nestátní neziskovou organizací (církevní právnickou osobou), jejímž posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči.

Horizont nabízí:

  • pečovatelské služby
  • rozvoz obědů
  • denní stacionář
  • ubytování seniorům

Horizont dále organizuje přenášky, koncerty a besedy pro veřejnost. Setkání se konají v Horizontu v ulici Na Vrchmezí č. 8, v Praze-Sedlci.

Další informace naleznete na webu www.centrumhorizont.cz

Naši senioři

Senior fitnes - zdravotní cvičení pro seniory

Zdravotní cvičení pro seniory probíhá každé pondělí od 13:30 do 14:30 ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici. Zasedací místnost ve 3. podlaží je dostupná výtahem ze dvora za radnicí. Cvičení vede Senior fitnes z.s. a cena je 40 Kč / hodinu.

Kontakty: paní Mgr. Marie Holá tel.: 774 289 720

www.seniorfitnes.cz

Naši senioři