Žijeme zde spolu – naši senioři

V rámci projektu Žijeme zde spolu – NAŠI SENIOŘI městská část podporuje řadu aktivit pro seniory v důležitých oblastí a připravuje rozšíření a vylepšení těchto služeb.

Městská část nabízí seniorům a potřebným pomoc:

  • v důsledku omezení  způsobených epidemií COVID-19
  • s registrací a s očkováním proti nemoci COVID-19

Další informace jsou na stránce COVID-19  …


Hřiště pro seniory

Městská část připravila a nabídla v červnu 2011 svým starším občanům místa, kde se mohou aktivně setkávat nejen se svými vrstevníky, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas a kde mohou pravidelným cvičením posilovat svoji fyzickou a psychickou kondici.

Sestavy pro seniory na Výhledech, v ulici U Kruhovky a ve Stehlíkově ulici

Městská část obdržela na vybudování hřišť pro seniory a rozšíření počtu laviček dotaci od Hlavního města ve výši 100 tisíc korun a dar 359 tisíc korun od Letiště Praha, a,s, v rámci programu Dobré sousedství.


Klub aktivního stáří KLAS

Setkání Klubu aktivního stáří KLAS se konají každé druhé úterý od 15:00 v klubovně č. 1 Komunitního centra Půda, ve 4. NP suchdolské radnice. Klubovna č. 1 je dostupná výtahem ze dvora za radnicí.

Program setkání je různorodý a sestává se z cestopisných přednášek spojených s promítání fotografií, besed se zajímavými lidmi, umělci a nebo z koncertů vážné i populární hudby. KLAS také každoročně organizuje pro seniory zájezd na zajímavé místo naší vlasti.

Horizont – centrum služeb pro seniory

Horizont – je nestátní neziskovou organizací (církevní právnickou osobou), jejímž posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči.

Horizont nabízí:

  • pečovatelské služby
  • rozvoz obědů
  • denní stacionář
  • ubytování seniorům

Horizont dále organizuje přenášky, koncerty a besedy pro veřejnost.
Setkání se konají v Horizontu v ulici Na Vrchmezí č. 8, v Praze-Sedlci.

Další informace naleznete na webu www.centrumhorizont.cz

Kondiční cvičení pro seniory

Zdravotní cvičení pro seniory probíhá každé pondělí od 13:30 do 14:30 a každý čtvrtek od 11:00 do 12:00 hodin v sále Komunitního centra Půda,  suchdolská radnice. Sál KCP je  ve 4. nadzemním podlaží a je dostupný výtahem ze dvora za radnicí.

Pro suchdolské seniry vstup zdarma, ostatní 100 Kč.

Kontakty:

Zuzana Krumpholcová, vedoucí KC Půda

tel. 222 361 435, kc-puda@praha-suchdol.cz

Cvičení na židlích vhodné pro seniory

Cvičení na židlích aneb BUĎ V KONDICI probíhá každou středu od 10:00 hod. v sále Komunitního centra Půda,  suchdolská radnice. Sál KCP je  ve 4. nadzemním podlaží a je dostupný výtahem ze dvora za radnicí.

Kontakty:

Zuzana Krumpholcová, vedoucí KC Půda

tel. 222 361 435, kc-puda@praha-suchdol.cz