Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

/, Projekty městské části/Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

Městská část vyhlásila veřejnou zakázku na dodavatele stavby “Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“, která byla zadaná dle § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení.

  • Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 1.2.2021 v 09:00 hodin.
  • Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21.1.2021 od 09:00 hod. Zájemci se sejdou na adrese v místě plnění u kaple sv. Václava, poblíž ul. Ke Kozím hřbetům, Praha-Suchdol.

Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech projektu a dalších příloh, je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231


Výstavba hřbitova je dlouhodobým cílem městské části. V roce 2008 proběhla změna územního plánu, která vymezila plochu pro nový hřbitov na pozemku před kaplí sv. Václava.

V roce 2017 vyhlásila městská část architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh “ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE“. Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Lhůta pro podání návrhů končila 26. září 2017 v 15 hodin a městská část obdržela 11 návrhů.
Porota udělila 4. října 2017 dvě ceny a dva návrhy získaly odměny – Výsledky architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh.
V neděli 5. listopadu 2017 od 16 hodin proběhlo v kapli sv. Václava slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
Zadání a výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže: www.suchdol-hrbitov.cz


Architektonicko-krajinářská studie

Tvůrčí tým ve složení MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka, Ing. arch. Martin Rosa a Ing. Lucie Medková, Ph.d. (ateliér Kontinual) dokončil architektonicko-krajinářskou studii “Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze – Suchdole”, která je podkladem pro dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Dokumentace pro stavební povolení

V červnu 2020 bylo vydáno stavební povolení na stavbu Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava.

Dokumentace ke stažení – (zip)

2021-01-20T16:03:22+00:006. 10. 2017|Aktuální zprávy, Projekty městské části|