Ve dnech 15. a 16.12. 2011 probíhalo ve Varšavě 10. zasedání monitorovacího výboru OP INTERREG IVC na jehož programu bylo schvalování projektů předložených v rámci 4. výzvy OP meziregionální spolupráce INTERREG IVC.
V rámci 4. výzvy bylo celkem předloženo 355 projektových žádostí, z kterých 306 prošlo tzv. technickým hodnocením. Následně provedl sekretariát kvalitativní hodnocení a doporučil členům monitorovacího výboru OP INTERREG IVC 82 projektů ke schválení v celkové výši 124 mil Eur. Členové monitorovacího výboru následně schválili všech 82 doporučených projektů s požadavkem na 5% redukci rozpočtu u všech schválených projektů (aby byly finance dostupné pro všech 82 schválených projektů). Z 82 schválených projektů je 18 projektů s účastí českého partnera.
Z České republiky se schválených projektů účastní celkem 20 projektových partnerů, včetně jednoho českého partnera, který plní roli vedoucího partnera.
Schválen byl také projekt EPTA, jehož se účastní jako partener městská část Praha-Suchdol.