Byty ve správě městské části2024-05-17T10:07:34+02:00

Městská část spravuje 93 bytů, které se nachází ve dvou bytových domech v ulici U Kruhovky a v bytovém domě v ulici Stehlíkova, jeden byt je v ulici K Mírám a 8 bytů v novém bytovém domě v ulici Kamýcká. Většina bytů je velikost 2+1, plocha bytu 48-53m2.

Podmínky pronájmu bytů ve správě městské části jsou stanoveny v „Pravidlech pronájmu bytů v objektech městské části Praha-Suchdol“.

Vzhledem k omezenému počtu bytů, městská část nevede pořadník žádostí o nájem bytu. Jednotlivé případy pronájmu volného bytu jsou řešeny výběrovým řízením dle pravidel pronájmů.

Dokumenty ke stažení:

Případné další informace k pronájmům bytů ve správě MČ je možné obdržet na Úřadu městské části, odboru hospodářské činnosti u paní Heleny Felgrové, referentky bytové správy, č. dveří: 302 / 3. NP, telefon: 222 361 423, e-mail: h.felgrova@praha-suchdol.cz.


Přejít nahoru