Budovec – svedeno do ÚČOV Troja

Investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti, kterého zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.
Ulice a jejich části: Májová, Lysolajská, Výjezdní, Budyňská, Osvobození, Kamýcká, Suchdolská, Brandejsovo nám.
Popis: 1.900 m, počet přípojek: 100
Termín zahájení výstavby: po 21. listopadu 2016
Termín dokončení stavby: provádění stavby bylo přerušeno z důvodu vyjasnění podmínek provádění ražené stoky B v ulici Kamýcké
Investiční náklady: 36,2 mil. Kč bez DPH – nabídková cena
Zhotovitel: ALSTAP s.r.o., IČ: 29000238, rozhodnutí Rady HLMP č.j. 2397 ze dne 4.10.2016
Aktuální stav: listopad 2017 – provádění stavby bylo přerušeno

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Podmínky a postup při připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci – vybudování přípojky.

Základní informace ke stavbě:

Investorem stavby splaškové kanalizace je hlavní město Praha, resp. magistrátní Odbor technické vybavenosti, který na stavbě zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., technický dozor provádí:

pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz

Stavbu kanalizace provádí firma ALSTAP s.r.o., stavbyvedoucím je:

pan Vojtěch Průcha, tel.: 734 862 489, e-mail: vojtech.prucha@alstap.cz

V případě potřeby můžete ve věci této stavby kontaktovat na suchdolské radnici:

Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Výstavba přípojek:

Firma ALSTAP provádí výstavbu stok splaškové kanalizace a odboček resp. přípojek ke hranici jednotlivých pozemků. Výstavbu přípojky na soukromém pozemku si zajišťují jednotliví majitelé nemovitostí sami. Přípojky musí být zakončeny na soukromých pozemcích revizní šachtou s čistícím otvorem, která musí být umístěna do 2 m od hranice pozemků.
Více k podmínkám řešení „soukromé“ části přípojky je uvedeno v technických požadavcích PVK pro napojení přípojek.
Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok, kterou zajišťuje investor, a kolaudaci přípojek, kterou si mají zajistit jednotliví majitelé nemovitosti sami.
POZOR – do doby kolaudace se nesmí splašky do splaškové kanalizace vypouštět!
Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání s PVK až po vydání kolaudačního rozhodnutí.
Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31. ledna 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

Projektant:
Ing. Michael Knotek, tel.: 776 793 458, e-mail:mikiknotek@volny.cz

Setkání k zahájení stavby

prosinec 2016

aktuálně probíhá výstavba stok v ulici Lysolajská, v úseku Gagarinova – Budyňská (stoka B1), v ulici Osvobození v úseku Stehlíkova-Gagarinova (stoka G1) a v ulici Budyňská (stoka B3a1)

čtvrtek 24. listopadu 2016 od 19:30 hod., suchdolská radnice, velká zasedací místnosti v 3. podlaží

Zveme spoluobčany, obyvatele Budovce, na setkání, na kterém Vás budeme informovat o zahajované výstavbě splaškové kanalizace na Budovci v ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská, Osvobození, Výjezdní, Suchdolská, Kamýcká a Brandejsovo nám.
Pozvánka

Projektová dokumentace k výstavbě přípojek v jednotlivých stokách: