Budovec – stoka B na Kamýcké

Stavba:
Stoka B splaškové kanalizace na Kamýcké
Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS)
Ulice a jejich části: Kamýcká a na Brandejsově nám.+ napojení již vybudovaných stok z bočních ulici Lysolajská, Budyňská a Osvobození
Popis: prosinec 2020 – výstavba stoky splaškové kanalizace v úseku Brandejsovo náměstí – Suchdolská v délce cca 550 m, počet připojovaných objektů: 57. Stavba bude prováděna na rozhraní  vozovky a příkopu převážně raženým způsobem v hloubce okolo 8 m ze startovacích jam do koncových. Během stavby bude provoz po Kamýcké zachován v obousměrném režimu, ale jízdní pruhy budou v místě stavby zúženy nebo bude doprava řízena semafory. Stavba navazuje na výstavbu splaškové kanalizace na Budovci v letech 2016 až 2017.

srpen 2021 – komplikované geologické podloží, kde se vedle sebe vyskytují úseky s tvrdým a s měkkým podložím, vedlo ke zpomalení stavby a v důsledku i ke změně technologie stavby z ražené na hloubenou. Ve zbytku stavby bude potrubí splaškové kanalizace pokládáno do paženého výkopu hlubokého přes 7 m. Vzhledem k nutnosti použití větších bagrů, které jsou schopny pracovat v této hloubce a které ale vyžadují větší manipulační prostor, není nyní možné zachovat volný jeden jízdní pruh, jak bylo původně zamýšleno, a ul. Kamýcká musí být zela uzavřena.

Termín zahájení: prosinec 2020
Termín dokončení: květen 2022
Investor: PVS, a.s.
Dodavatel: Subterra a.s.
Technický dozor stavby: PP BUILDING s.r.o.

Zjednodušená situace stavby

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Podmínky a postup při připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci – vybudování přípojky.