Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Výstavba splaškové kanalizace – Kamýcká, stoka B

/, Zprávy z městské části/Výstavba splaškové kanalizace – Kamýcká, stoka B

Budovec – stoka B na Kamýcké – svedeno do ÚČOV Troja

Stavba: Stoka B splaškové kanalizace na Kamýcké
Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS)
Ulice a jejich části: Kamýcká a na Brandejsově nám.+ napojení již vybudovaných stok z bočních ulici Lysolajská, Budyňská a Osvobození
Popis: Výstavba stoky splaškové kanalizace v úseku Brandejsovo náměstí – Suchdolská v délce cca 550 m, počet připojovaných objektů: 57. Stavba bude prováděna na rozhraní  vozovky a příkopu převážně raženým způsobem v hloubce přes 7 m ze startovacích jam do koncových.  Provoz po Kamýcké bude zachován v obousměrném režimu, ale jízdní pruhy budou v místě stavby zúženy. Stavba navazuje na výstavbu splaškové kanalizace na Budovci v letech 2016 až 2017.
Termín zahájení: prosinec 2020
Termín dokončení: srpen 2021
Investor PVS, a.s.
Dodavatel Subterra a.s.
Technický dozor stavby Zavos s.r.o.

Zjednodušená situace stavby
Výstavba splaškové kanalizace – Kamýcká, stoka B

Výstavba splaškové kanalizace – Kamýcká, stoka B

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Podmínky a postup při připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci – vybudování přípojky.