Městská část Praha-Suchdol se rozhodla přinést do života nový projekt pro udržitelnost a sdílení zdrojů. V jarním období roku 2024 chystáme otevření Re-use centra na stanovišti kontejnerů Dvoreček Suchdolská.

Re-use centrum bude sloužit jako místo pro všechny obyvatele, kteří chtějí dát druhý život věcem, jež jsou sice stále funkční, ale již nám neslouží nebo je nepotřebujeme. Namísto považování těchto předmětů za odpad mohou sloužit jako užitečné zdroje pro ostatní. Otevření Re-use centra ve Dvorečku bude mít pozitivní dopad na naši komunitu. Každý, kdo zavítá na toto stanoviště, bude mít možnost přinést nevyužité věci, a naopak, pokud něco potřebuje, může si to v Re-use centru najít. Tento projekt je zaměřen především na drobné věci z domácností, které mohou být znovu využity.

Věříme, že Re-use centrum přispěje k udržitelnosti naší městské části a posílí společenský kontakt mezi občany. Přijďte a podpořte tento projekt ve Dvorečku Suchdolská a společně pomozme vytvořit prostředí, kde se mohou věci stát užitečnými pro nás všechny.