V Suchdolské ulici na stanovišti kontejnerů jsou od března do prosince tři dny v týdnu (úterý, čtvrtek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin) k dispozici kontejnery na objemný komunální odpad – koberce, matrace apod.

Prosíme všechny občany, aby využili této bezplatné a rozumné možnosti zbavit se objemného odpadu a neodkládali
jej na ulici, jedná se o nepřijatelné znečišťování veřejného prostranství a obtěžování spoluobčanů. Okolí kontejnerů na tříděný odpad (plasty, papír, sklo) opravdu není místem pro odkládání matrací a dalších vyhozených věcí. Sběrné vozy na tříděný odpad logicky nemohou zajistit odvoz a kolem kontejnerů pak často vzniká i další nepořádek včetně tašek s komunálním odpadem (!?), který musí likvidovat pracovníci naší úklidové čety.
Manipulace s mokrým odporným odpadem není příliš příjemná práce a pracovníkům úklidu patří poděkování za nezbytný, ale zbytečný úklid. Vyčkat s vyhozením odpadu a dovézt ho do sběrného dvora v Suchdolské ulici by snad neměl být nepřekonatelný problém.

MULTIKOMODITNÍ SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Od podzimu loňského roku nastala dílčí změna v třídění odpadů – byl zaveden tzv. multikomoditní sběr tříděného odpadu ve variantě 2 v 1 – plasty a nápojové kartony se dávají do jedné společné žluté nádoby. Papír, sklo a plechovky je ale třeba nadále dávat do samostatných kontejnerů, nejedná se tedy o konec třídění uvedených surovin. PET láhve, kartony a papírové krabice je stále velmi důležité před vyhozením sešlapat, aby nezabíraly zbytečně
velký objem. Počet kontejnerů je a bude vždy omezený, a když soused nenajde místo v již plném kontejneru, hledá občas „náhradní“ řešení vedle něho…

Děkujeme za vaši spolupráci při třídění a likvidaci odpadu.