Letošní suchdolské Posvícení se poprvé v novodobé historii Suchdola konalo na prostranství Brandejsova dvora. Tento objekt, který se významně zapsal do suchdolské historie, po dlouhých letech ožil veselím, hudbou a lidmi, kterých na akci přišlo několik stovek, a to i z dalekého okolí. Jaké byly přípravy a co pro budoucnost Brandejsova dvora tak hojná účast návštěvníků znamená?

O tom jsme si povídali s organizátorkami akce Zuzanou Krumpholcovou a Martinou Lenertovou, které známe z Komunitního centra Půda.

Jak dlouho už se Posvícení na Suchdole koná, kolikáté bylo letos?

Posvícení mělo svou premiéru v roce 2005 a konalo se v areálu základní školy. Poprvé se této tradice ujal spolek Suchdol sobě – suchdolské ženy. Poslední léta probíhalo tradiční posvícení na Suchdolském náměstí, ale letos jsme se rozhodli pro změnu. A tak se 18. ročník uspořádal v areálu Brandejsova dvora.

Proč jste se rozhodli uspořádat jej právě na Brandejsově dvoře?

Vedení radnice a místním organizacím není osud dvora lhostejný, a tak jej společně chceme zase oživit. Majitelem je hl. m. Praha, které vypovědělo nájemní smlouvu ČZU a hledá pro usedlost další využití. Od září má naše městská část ve výpůjčce budovu kočárovny, a tak se zde postupně pořádaly menší akce. Posvícení na Brandejsově dvoře bylo takovým završením těchto aktivit, které zde probíhaly již od jara (např. Stavění suchdolské máje, workshop s tvorbou kroje, Svatojánský oheň, beseda o Alexandru Brandejsovi, výtvarný workshop a jiné). Řekli jsme si, proč nerozšířit kulturu i do dvora, vždyť Brandejsův dvůr byl v minulosti doslova centrem tehdejšího Suchdola. KC Půda převzalo organizaci a cílem bylo zapojit všechny místní spolky a organizace, ale také prodejce – farmáře a ČZU.

Čeho všeho si mohli návštěvníci při akci užít?

Hlavním tématem byl návrat do historie dvora. K vidění byla stará řemesla, kvíz o půdě a polním hospodářství, ale i historické momenty ze dvora. Dobový fotokoutek s rekvizitami a fotografiemi zastavil v čase nejednoho návštěvníka a starousedlíci mohli zavzpomínat na dětství na dvoře. Úžasným zážitkem pro mnohé byla možnost se svézt v kočáře taženém koňmi pana Brejchy. Spoluorganizátoři si pro návštěvníky připravili zajímavé aktivity – např. se spolkem SLON jsme mohli vyšívat pohlednici Alexandra Brandejse, s KC Půda zase projít kvíz s tajenkou na téma Živá půda = naše bohatství. Klienti Domova Sedlec nám zahráli to nejlepší z kroniky 30 let Domova Sedlec a zároveň nachystali i rukodělný stánek. Šachový klub Suchdol pod vedením Félixe Fernándeze nabídl šachovou partii přímo pod širým nebem. Spoustu návštěvníků zaujal netradiční koncert členů České filharmonie a na závěr to roztančil nově vzniklý suchdolský folklór s živou kapelou spolku Radost. Posvícení ukázalo, že když se všichni spojíme dohromady a jdeme za společnou myšlenkou, podaří se uspořádat krásnou akci.

Jak vnímáte využití dvora do budoucna?

Vnímáme, že je zde velký kulturní i komunitní potenciál. Proto bychom rádi vnesli do dvora život, aby se naše nejstarší historická památka zachovala i pro další generace. Líbí se nám myšlenka vybudování gymnázia s kulturním zázemím pro veřejnost a místní organizace. Budeme se snažit směřovat suchdolské kulturní dění na Brandejsův dvůr, abychom podpořili radnici v dalších jednáních pro záchranu této naší unikátní památky. Tímto KC Půda děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na této naší tradici. Poděkování patří i jezdeckému klubu, našim hasičům a dobrovolníkům, kterých je vždy nedostatek.

Fotografie z Posvícení na https://praha-suchdol.cz/kategorie/ co-se-udalo/