Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Suchdolské listy

/Suchdolské listy
Suchdolské listy2020-01-21T08:30:59+00:00
Suchdolské listy

22. listopadu vyšlo 4. číslo Suchdolských listů v roce 2019.

stáhnout
Archiv minulých čísel
Redaktorkou Suchdolských listů je od února 2019 paní Ing. Pavla Bradáčová. Redakční radu tvoří zastupitelstvo městské části. e-mail: redakce@praha-suchdol.cz
Příjem inzerce zajišťuje asistentka starosty Zuzana Krumpholcová, tel. 222 361 419
Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol (aktuální znění) byl schválen zastupitelstvem městské části dne 19. června 2018 a bude uplatňován při vydávání tiskovin od čísla 3/2018 statut tiskovin (pdf)
Ceník inzerce platný od 15. května 2013: ceník (pdf)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (doc): formulář inzerce (doc)
Formulář pro objednání inzerce ve formátu (pdf): formulář inzerce (pdf)

Své příspěvky, články a inzeráty můžete zasílat na e-mailovou adresu: redakce@praha-suchdol.cz Uzávěrka příštího čísla Suchdolských listů 01/2020 je 15. ledna 2020, předpokládané vydání je konec února 2020.

Z listů vybíráme ...

Názory zastupitelů

30. 9. 2019|

SOS v tichosti zdvojnásobilo daň z nemovitosti Hlavní město Praha umožnilo svým městským částem navýšit daň z nemovitosti, která je přímým příjmem jejich rozpočtu. Na posledním zasedání zastupitelstva vládnoucí sdružení SOS protlačilo, [...]