Na území městské části jsou splaškové vody sváděny do ÚČOV Troja a nebo do ČOV Roztoky.

Cena stočného na rok  2023 je stanovena shodně pro obě ČOV ve výši 62,76 Kč/m3 včetně 10% DPH.

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!


Do ÚČOV v Troji jsou sváděny splaškové vody z části Budovce, z areálu ČZU, z části Výhledy (ulice K Horoměřicům), z areálu Akademie věd, z Budovce a z části Horního Sedlce. Na tomto území je správcem stok Pražská vodohospodářská společnost a.s. , web: www.pvs.cz a splaškovou kanalizaci provozuje Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Veolia), web: www.pvk.cz

Zákaznická linka: 840 111 112, hlášení poruch: 601 274 274

Zákaznické centrum: Dykova 3, Praha 10 – Vinohrady, tel.: 601 274 274

  • Po – Čt: 8.00 – 18.00
  • Pá:  8.00 – 15.00

Do ČOV v Roztokách jsou splaškové vody  sváděny z části Výhled, z Nového Suchdola, ze Starého Suchdola a z části Budovce a Horního Sedlce. Na tomto území je majitelem stok městská část Praha-Suchdol a splaškovou kanalizaci provozuje VAK Beroun: a.s., web: www.vakberoun.cz

Zákaznická linka: 800 100 663, hlášení poruch: 606 666 990

Zákaznické centrum: Roztocká 47, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 739 524 981, e-mail: zc.velkeprilepy@vakberoun.cz

  • Po: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
  • St: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00

Mapka rozvodí splaškové kanalizace

Odpady a kanalizace