vyvěšeno:
30.04.2024
Odpověď dle §3, zákona 123/1998 Sb.
Paralelní RWY 06R/24L
vyvěšeno:
22.01.2024
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.
Pronájem zahrádek - cena
vyvěšeno:
01.03.2023
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Podpora chovu včel
vyvěšeno:
16.01.2023
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Subjekty správního řízení
vyvěšeno:
23.12.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Zaměstnanci úřadu
vyvěšeno:
15.09.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Dotace - hluk z leteckého provozu
vyvěšeno:
15.09.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Projekt SMACKER - mzdové náklady
vyvěšeno:
26.08.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Dotace HLMP 2018-2022
vyvěšeno:
30.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Záměr stavby RD, pozemek 74/15 a 74/16
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpo dle zák. 106/99 Sb.
Metropolitní plán HMP
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpo dle zák. 106/99 Sb.
Nedoporučená výstavba RD
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpo dle zák. 106/99 Sb.
Překročení stavební čáry u BD č.p. 1231
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Projekt veřejného parku - ulice
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Projekt - staveb. úpravy ve vedení komunikace ulice Internacionální
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Registrační list č. 14546931 HMP
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Charakter pozemku p.č. 2369/2
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Využití financí z prodeje pozemku 1197/2
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Kupní smlouva č. 119/2008
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Povolení vnitrobloku u BD č.p. 746
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Tramvajová trať v MČ Praha-Suchdol
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Výstavba budovy č.p. 1225 v k.ú Praha-Suchdol
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Stavba budovy č. p. 1231 k.ú. Praha-Suchdol
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Povolení výstavby: ul. Internacionální a Such. nám.
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Povolení výstavby BD č.p. 1307 v k.ú. Praha-Suchdol
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Povolení výstavby BD č.p. 1289 v k.ú. Praha-Suchdol
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Souhlas vlastníků ke změně typu pozemků
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Registrační list US Suchdol-Kamýcká
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Vyplnění reg. listu: příl. č. 14, vyhl. 500/2006 Sb.
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Pořizovatel urban. studie Suchdol - Internacionální
vyvěšeno:
20.06.2022
Odpověď dle zák. 106/99 Sb.
Usnesení MZ č.j. 31/2/98 ze dne 11.6.1998
vyvěšeno:
27.05.2022
Odpo dle zák. 106/99 Sb.
Bezbariérové byty a byty zvláštního určení
vyvěšeno:
05.05.2022
Odpo dle zák. 106/99 Sb.
Zvýšení ceny díla Zahrady se hřbitovem, místní poplatky za užívání veřejného prostoru
vyvěšeno:
25.04.2022
Odpo dle zák. 106/99 Sb.
Rozhodnutí o kácení, náhradní výsadeb a nových výsadeb na území MČ od 1.12.2018-15.4.2022
vyvěšeno:
13.12.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. - příspěv. org., fin. zdroje
vyvěšeno:
10.12.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. - dokumentace zpracovatelé a finance
vyvěšeno:
02.12.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. - čestná občanství a cena MČ
vyvěšeno:
03.11.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. - info k pozemku p.č. 237/2, k.ú. Suchdol
vyvěšeno:
12.07.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. - ČTV proč média neinformují
vyvěšeno:
14.06.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. - subjekt OSZ, Praha 1
vyvěšeno:
14.04.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. - očkování členů JSDH Praha-Suchdol
vyvěšeno:
07.04.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. povolení kácení stromu
vyvěšeno:
05.03.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb. - užívání veřejné zeleně
vyvěšeno:
26.02.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb., příspěvkové organizace subjektu
vyvěšeno:
10.02.2021
Odpo dle zák. 106/99 Sb., případy užívání ZMK
vyvěšeno:
19.11.2020
Odpo dle zák. 106/99 Sb., rozhodnutí o odmítnutí - počty dětí do 1. třídy
vyvěšeno:
30.10.2020
Odpo dle zák. 106/99 Sb., soudní spory ZMK
vyvěšeno:
26.10.2020
Odpo dle zák. 106/99 Sb., reklamní zařízení
žadatel: EDGE Reality s.r.o.
vyvěšeno:
30.06.2020
Odpo dle zák. 106/99 Sb., privatizace bytů, nemovitý majetek
vyvěšeno:
27.05.2020
Odpo dle zák. 106/99 Sb., podání na žadatele
vyvěšeno:
17.03.2020
Odpo dle zák. 106/99 Sb., odpojení od centrálního zásobování tepla
vyvěšeno:
16.03.2020
Odpo dle zák. 106/99 Sb., seznam tajemníků ÚMČ P-S
vyvěšeno:
21.02.2020
Odpo dle zák. 106/99 Sb. provoz útulků pro zvířata
vyvěšeno:
21.08.2019
Odpo dle zák. 106/99 Sb., podání nabídky do VŘ
Spolek pro odhalování a medializace korupce
vyvěšeno:
24.07.2019
Odpo dle zák. 106/99 Sb., pronájem pozemků pro reklamní zařízení
vyvěšeno:
27.05.2019
Odpo dle zák. 106/99 Sb., komunikace s občany
vyvěšeno:
07.03.2019
Odpo dle zák. 106/99 Sb. veřejný úklid a údržba zeleně
vyvěšeno:
17.12.2018
Odpo dle zák. 106/99 Sb._počet evidence psů
vyvěšeno:
17.12.2018
Odpo dle zák. 106/99 Sb.__etický kodex
vyvěšeno:
04.12.2018
Odpo dle zák. 106/99 Sb._kastrační program
žadatel: FINELINER, z.s

vyvěšeno: 13.11.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- Zástavba pozemku parc. č. 2369/2
vyvěšeno: 13.11.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- Zasíťování pozemku parc. č. 2369/2
vyvěšeno: 13.11.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- typ zeleně
vyvěšeno: 13.11.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- prodej pozemku č. 1197/2
vyvěšeno: 13.11.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- fotokopie US Internacionální/Gagarinova
vyvěšeno: 13.11.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- fotokopie usnesení RMČ
vyvěšeno: 13.11.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- platný územní plán Prahy
vyvěšeno: 11.10.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- Obecní policie
vyvěšeno: 13.09.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- grantový program pro bytová družstva a SVJ
vyvěšeno: 20.08.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- dotazník k GDPR
vyvěšeno: 15.06.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- přímá volba prezidenta
vyvěšeno: 30.05.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- příspěvek pro JSDH
vyvěšeno: 23.05.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- kolektivní smlouvy
vyvěšeno: 23.04.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- k záměru č. 42/2017
vyvěšeno: 09.02.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- zápis z deníku údržby
vyvěšeno: 11.12.2017 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- počty voličů na voličský průkaz
vyvěšeno: 23.10.2017 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- plán zimní údržby
vyvěšeno: 02.10.2017 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- mimozemská civilizace
Žadatel: MikeJePan s.r.o.
vyvěšeno: 31.08.2017 Škody způsobené ptáky
Žadatel: Kross, s.r.o.
vyvěšeno: 14.06.2017 Seznam právnických osob dle § 2 odst.1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb.
Žadatel: CETIN, a.s.
vyvěšeno: 31.05.2017 Ceny pronájmu pozemků
vyvěšeno: 25.05.2017 Stížnost na stav ulice Do Vrchu
vyvěšeno: 01.03.2017 Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě
vyvěšeno: 21.02.2017 Investiční plány města 2017
Žadatel: Istav Media, s.r.o.
vyvěšeno: 13.02.2017 Investiční plány města na rok 2017
Žadatel: AMA, s.r.o.
vyvěšeno: 13.02.2017 Počet zaměstnanců MČ
vyvěšeno: 19.12.2016 Nájemní smlouva s provozovatelem stánku Burger, p. Prajer
vyvěšeno: 10.08.2016 Smlouvy se stavebníky, kteří poskytují finanční plnění mč
Žadatel: Transparency International ČR
vyvěšeno: 21.03.2016 Seznam došlých faktur
vyvěšeno: 24.02.2016 Investiční plány města pro rok 2016
AMA, s.r.o. Liberec
vyvěšeno: 22.02.2016 Investiční plány města pro rok 2016
Istav Media, s.r.o., Praha 5
vyvěšeno: 11.12.2015 Používání právního informačního systému CODEXIS a Liberis
Heagl, s.r.o., Frýdek-Místek
vyvěšeno: 11.12.2015 Seznam fungujících stanic měření emisí
TC 101, s.r.o., Praha-Letňany
vyvěšeno: 12.08.2015 Brandejsovo náměstí – oblast trhů a tržních míst 
vyvěšeno: 10.08.2015 Poskytnutí úvěru MČ Praha-Suchdol Bytovému družstvu Kamýcká 910-911
vyvěšeno: 20.07.2015 Poskytnutí informace o platech a odměnách dle zákona č. 106/1999
Dne 7. července 2015 byla Městskou částí Praha-Suchdol vydána informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků ÚMČ Praha-Suchdol za rok 2014.
vyvěšeno: 08.06.2015 Investiční plány města pro rok 2015
Žadatel: Business Media
vyvěšeno: 26.01.2015 Investiční plány města pro rok 2015
Žadatel: AMA s.r.o.
vyvěšeno: 26.01.2015 Investiční plány města pro rok 2015
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o.
vyvěšeno: 26.11.2014 Seznam ulic, ve kterých nejsou voliči (občané s trvalým pobytem)
vyvěšeno: 21.11.2014 Prodej pozemku parc. č. 1197/2, radar Suchdolská ulice
vyvěšeno: 09.10.2014 Seznam vyčleněných nástěnek pro volební plakáty, webový formulář
vyvěšeno: 06.10.2014 Prodej pozemku parc. č. 1197/2, info o majiteli
vyvěšeno: 19.08.2014 Ekonomický výzkum – objem zakázek malého rozsahu
vyvěšeno: 25.06.2014 Přehled prodaných pozemků a nemovitostí od r. 1994 do 2014 – část 2.
vyvěšeno: 25.06.2014 Přehled prodaných pozemků a nemovitostí od r. 1994 do 2014 – část 1.
vyvěšeno: 23.05.2014 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2014, Business Media
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o.,
vyvěšeno: 10.01.2014 Investiční plány mč na rok 2014
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o.,
vyvěšeno: 02.10.2013 Kopie smlouvy s fy Tespo Rac s.r.o., vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů
vyvěšeno: 23.08.2013 Rozhodnutí – kopie smluv s firmou, která provádí vyúčtování nákladů bytů
vyvěšeno: 06.08.2013 Účast MČ na stavebních řízeních v areálu ČZU – nedostatečné parkování
vyvěšeno: 02.08.2013 Rozhodnutí – kopie smluv se správními firmami – správa bytů
vyvěšeno: 15.07.2013 Používané informační technologie MČ Praha-Suchdol
vyvěšeno: 15.07.2013 Rozhodnutí – používané informační technologie MČ Praha-Suchdol
vyvěšeno: 20.05.2013 Připomínky městské části k návrhu zadání MUP
Žadatel: Arnika, o.s., Chlumová 17, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 17.04.2013 Poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí
žadatel: Motor expert s.r.o., žižkova 3, Přerov
vyvěšeno: 04.02.2013 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2013, Business Media
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., Simona Straková, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 29.01.2013 Úklid veřejných prostranství v MČ Praha-Suchdol
vyvěšeno: 06.12.2012 Informace ohledně samosprávy a příslušných dalších orgánů 
vyvěšeno: 05.12.2012 Informace k trvalému bydlišti paní L.M. na adrese ÚMČ Praha-Suchdol
vyvěšeno: 30.09.2012 Informace ohledně venčení psů a používání alkoholu na veřejných prostranstvích
vyvěšeno: 28.08.2011 Informace -zaslání kopií smluv a dalších informací k nástavbě MŠ Gagarinova
Žadatel: Chytil & Mann advokátní kancelář, Mgr. Ivan Chytil, advokát, Maiselova 15, 110 00 Praha 1 Maiselova 15
vyvěšeno: 08.06.2011 Informace ohledně počtu členů zastupitelstva voleb do zastupitelstva
vyvěšeno: 17.02.2011 Informace ohledně množství psích exkrementů a dalšího odpadu
Žadatel: Strana psa, o.s., Kubelkova 53, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 22.11.2010 Informace, zda-li v městské části proběhlo referendum
vyvěšeno: 16.08.2010 Informace ohledně financování zřízení dvou tříd v nástavbě MŠ Gagarinova
Žadatel: Chytil & Mann advokátní kancelář, Mgr. Ivan Chytil, advokát, Maiselova 15, 110 00 Praha 1
vyvěšeno: 30.07.2010 Informace ohledně financování zřízení dvou tříd v nástavbě MŠ Gagarinova
Žadatel: Chytil & Mann advokátní kancelář, Mgr. Ivan Chytil, advokát, Maiselova 15, 110 00 Praha 1
vyvěšeno: 27.07.2010 Informace o evidenci psů, výši poplatků, výdaje a příjmů
Žadatel: Strana psa, o.s., Kubelkova 53, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 27.07.2010 Informace o zeleni, kde není zakázán volný pohyb psů
Žadatel: Strana psa, o.s., Kubelkova 53, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 18.05.2010 Informace o nájemcích bytů: Luděk Rubáš, Tomáš Formánek, Jana Rubášová
vyvěšeno: 06.05.2010 Informace o jazykovém vzdělávání svých zaměstnanců
Žadatel: EMPIRE CZ s.r.o. Arbesovo náměstí 7/257, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 16.04.2010 Informace ohledně nájemní smlouvy s firmou IPPOS Bohemia s.r.o.
vyvěšeno: 24.03.2010 Informace, která projekční kancelář zpracovala projektovou dokumentaci na stavbu
vyvěšeno: 17.03.2010 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2010, Business Media
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., pan Martin Kocour – manažer pr. ISTAV, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 19.02.2010 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2010, STAVOtip
Žadatel: STAVOtip group, s.r.o., Kateřina Neufingerová, Koněvova 1764/60, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 19.02.2010 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2010, Business Media
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., pan Martin Kocour – manažer pr. ISTAV, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 28.01.2010 Studie zástavby území „Za hájem“
vyvěšeno: 21.01.2009 Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2009
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o.
vyvěšeno: 30.12.2008 Změna ÚP – obchvat
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 30.12.2008 Finanční vypořádání smlouvy o dílo č. 57/2006
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 28.02.2007 Informace o změně v územním plánu
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 28.02.2007 Informace o výběrovém řízení na vyhledávací studii
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 15.02.2007 Odpověď na žádost o poskytnutí kopií map
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 15.02.2007 Odpověď na žádost o poskytnutí dokumentace k vyhledávaci studii
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 15.02.2007 Informace o zamýšlených zásazích a řízení ve vztahu k ochraně přírody
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 23.11.2006 Odpověd na žádost o zaslání projektové dokumentace
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.