Obnovy vodovodů2024-02-14T11:05:40+01:00

Vodohospodářskou infrastrukturu v hl.m. Praze spravuje Pražská vodohospodářská společnost, (PVS a.s.), společnost, která je vlastněna hl.m. Prahou. Provoz této infrastruktury zajišťuje na základě dlouhodobé smlouvy společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK a.s.).

Pražská vodohospodářská společnost, (PVS a.s.) připravuje a pak realizuje na území městské části několik projektů obnovy a rekonstrukce vodovodních řadů. Aktuálně se jedná se o oblasti Horního Sedlce a Výhled.

Přejít nahoru