Obnovy vodovodů2019-07-01T16:51:48+02:00

Vodohospodářskou infrastrukturu v hl.m. Praze spravuje Pražská vodohospodářská společnost, (PVS a.s.), společnost, která je vlastněna hl.m. Prahou. Provoz této infrastruktury zajišťuje na základě dlouhodobé smlouvy společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK a.s.).

Pražská vodohospodářská společnost, (PVS a.s.) připravuje a realizuje na území městské části několik projektů obnovy a rekonstrukce vodovodních řadů. Jedná se o oblast Horního Sedlce, Budovce, ulice Ke Kladivům a U Kruhovky.

Přejít nahoru