U Kruhovky

Popis: rekonstrukce vodovodního řadu v ulici U Kruhovky
Investor: PVS a.s.
Termín zahájení: léto 2018
Termín dokončení: podzim 2018