Rekonstrukce vodovodů na Budovci je prováděna v těchto ulicích:
Kamýcká, Za hřištěm, Suchdolská, Gagarinova, Májová, Stehlíkova, Na mírách, Internacionální, Osvobození, Budyňská a U Hotelu.
Investor: PVS a.s.
Termín zahájení: červenec 2019
Termín dokončení: jaro 2021
Technický dozor investora: Ing. Iveta Kohelová, tel.: 775 131 158
Dodavatel: Subterra a.s., stavby vedoucí: pan Martin Vlk, tel.: 737 255 500, e-mail: mvlk@subterra.cz


Aktuální plán prací

  • ulice Gagarinova v úseku Internacionální – školka – pokládka řadů
  • ulice Gagarinova v úseku Suchdolská – Budyňská  – oprava povrchů ulic
  • ulice Suchdolská v úseku Internacionální – Budyňská – pokládka řadů a přípojek, výkopy budou prováděny v zeleném pásu před domy s lichými čísly

Termíny naplánovaných výluk:

  • 20.10.2020 – Gagarinova v úseku Internacionální – školka

Aktuální informace o výlukách jsou zveřejňovány na webu PVK:
https://www.pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/


Rekonstrukce vodovodů - Budovec