II. etapa Výhledské náměstí, Špačkova, Uzoučká,
Investor: PVS a.s.
Dodavatel: Skanska a.s.
Technický dozor investora:  Ing. Andrea Hrobská, e-mail: hrobskaa@pvs.cz
Termín zahájení: 02/2024
Termín dokončení: 08/ 2024
Situace stavby: OVŘ Výhledy – situace (pdf)

Stavba je rozdělena do dvou etap:

  • I. etapa byla realizována v r. 2023,  jednalo se o ulice Návazná, Rackova a Křičkova.
  • II. etapa je realizována v r. 2024,  jedná se o ulice Špačkova, Výhledské náměstí a Uzoučká

Stavba probíhá z důvodu špatného technického stavu stávajících vodovodních řadů, který je dán stářím potrubí.
Vodovodní přípojky budou po dobu výstavby přepojeny na provizorní vodovody, aby mohl v být v prostoru ulice proveden pažený výkop. Po položení nového řadu a vodovodních přípojek (po hranici veřejného pozemku), bude výkop zasypán, zhutněn a budou provedeny finální povrchy.

Realizace II. etapy bude rozdělena na jednotlivé fáze a bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí povrchu ulic Vysoškolská, Výhledské nám. …..

Stavba bude mít vliv na dopravní obslužnost, z důvodu úzkých ulic bude pravděpodobně vjezd pro rezidenty omezen v plném rozsahu.

MHD (linky 160 a 409) bude v případě potřeby probíhat po objízdných trasách.

V místě stavby bude zvýšená prašnost a hluk.

Dodávka pitné vody bude po celou dobu výstavby zajištěna provizorními řady, na které budou stávající přípojky z nemovitostí přepojeny. Pouze v době probíhajících výluk (předp. omezení na 12 hodin) budou přistaveny cisterny s pitnou vodou. Oznámení o přerušené dodávce pitné vody bude občanům sděleno v předstihu.
Nepředpokládané situace budou řešeny po domluvě se stavbyvedoucím na místě stavby.


Situace stavby – II. etapa

Dopravní opatření během stavby 1. fáze II. etapy.