Výhledy

Ulice: Výhledské náměstí, Uzoučká, Špačkova, Křičkova, Rackova a Návazná
Investor: PVS a.s.
Termín zahájení: 2021 (předpoklad)
Termín dokončení: podzim 2021
Technický dozor investora:
Situace stavby: situace (pdf)