Ulice: Návazná, Rackova, Křičkova, Výhledské náměstí, Uzoučká, Špačkova
Investor: PVS a.s.
Dodavatel: Skanska a.s.
Technický dozor investora:  Ing. Andrea Hrobská, e-mail: hrobskaa@pvs.cz
Termín zahájení: 06/2023
Termín dokončení: 11/ 2024
Situace stavby: OVŘ Výhledy – situace (pdf)
Schéma postupu stavby: OVŘ Výhledy – schéma (pdf)
Harmonogram stavby: OVŘ Výhledy – harmonogram (pdf)

Stavba je rozdělena do dvou etap:

  • I. etapa bude realizována v r. 2023 (předpoklad 06-11),  jedná se o ulice Návazná, Rackova a Křičkova.
  • II. etapa bude realizována v r. 2024 (předpoklad 04-11), jedná se o ulice Špačkova, Uzoučká a Výhledské náměstí.

Stavba bude probíhat z důvodu špatného technického stavu vodovodních řadů, který je vyvolán stářím potrubí. Vodovodní přípojky budou po dobu výstavby přepojeny na provizorní vodovody, aby mohl v být v prostoru ulice proveden pažený výkop. Po položení nového řadu a vodovodních přípojek
(po hranici veřejného pozemku), bude výkop zasypán, zhutněn a budou provedeny finální povrchy.

Stavba bude mít vliv na dopravní obslužnost, z důvodu úzkých ulic bude pravděpodobně vjezd pro rezidenty omezen v plném rozsahu.

MHD (linka 160) bude v případě potřeby probíhat po objízdných trasách.

V místě stavby bude zvýšená prašnost a hluk.

Dodávka pitné vody bude po celou dobu výstavby zajištěna provizorními řady, na které budou stávající přípojky z nemovitostí přepojeny. Pouze v době probíhajících výluk (předp. omezení na 12 hodin) budou přistaveny cisterny s pitnou vodou. Oznámení o přerušené dodávce pitné vody bude občanům sděleno v předstihu.
Nepředpokládané situace budou řešeny po domluvě se stavbyvedoucím na místě stavby.

Od 28. srpna bude BUS 160 jezdit do zastávky K Horoměřicům přímo z Brandejsova náměstí.


Situace stavby