Ke Kladivům

Popis: rekonstrukce vodovodního řadu DN100, zaokruhování řadu DN 200, rozsah cca 350 m
Investor: PVS a.s.
Dodavatel: INOS Zličín, a.s.
Termín zahájení: září 2017
Stavby vedoucí: Richard Cach
Technický dozor investora: Ing. Iveta Kohelová
Situace stavby: situace stavby(pdf)