Od poloviny března 2023 bude probíhat stavba vodovodu v části ulice Na Rybářce v délce cca 170 m od křižovatky s ulicí Na Pasece k nemovitosti čp. 217. Na řad bude též připojena přilehlá zahrádkářská kolonie.

Po dobu stavby bude tato část ulice Na Rybářce neprůjezdná

  • investor: MČ Praha-Suchdol
  • termín zahájení výstavby: 16. března 2023
  • termín dokončení: 31. března 2023
  • stavební náklady: 2 783 tisíc Kč bez DPH
  • zhotovitel: MBM Trade s.r.o.
  • stavby vedoucí: pan František Filec, tel.: 602 511 732, e-mail: filec.mbm@gmail.com
  • technický dozor investora: pan Robert Cihla, tel.:  608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz

Omlouváme se za omezení způsobené stavbou.


Situace stavby a dopravní opatření: