Popis: Rekonstrukce vodovodů v oblasti Horního Sedlce
Termín zahájení: leden 2021
Termín dokončení: podzim 2021
Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS)
Technický dozor investora: Ing. Iveta Kohelová, tel.: 775 131 158, e-mail: kohelova@seznam.cz
Dodavatel: Subterra a.s., stavby vedoucí: pan Miloš Nečas, tel.: 737 256 239, e-mail: mnecas@subterra.cz; pan Martin Vlk, tel.: 737 255 500, e-mail: mvlk@subterra.cz

  • ulice: U Višňovky, U Nového Suchdola (část), Za Hájem, Na Rybářce (část), Suchdolská (Budyňská-Gagarinova), Suchdolská (Gagarinova-Kamýcká)

  • aktuální stavba: probíhají opravy chodníků a přípravy na opravy vozovek