Horní Sedlec + Kamýcká

Popis: Rekonstrukce vodovodů v Horním Sedlci bude prováděna v těchto ulicích:
Řad J – řad v ulici U Nového Suchdola: TLT DN100, délky 210,98m; Řad K – řad v ulici U Nového Suchdola: DN200 délky 233,72m; Řad O – řad v ulici Na Vrchmezí: TLT DN100 délky 214,31m; Řad P – řad v ulici Na Vrchmezí: TLT DN100 délky 14,55m; Řad Q – řad v ulici Při Hranici: TLT DN100 délky 161,80m; Řad T – řad v ulici Na Pasece, Na Rybářce: TLT DN100 délky 302,66m; Řad A – řad v ulici Kamýcká (úsek Brandejsovo náměstí, Na Mírách: TLT DN150, DN200 délky 192,84m
Investor: PVS a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Termín zahájení: září 2017
Termín dokončení: srpen 2018
Stavby vedoucí: Ing. Martin Karol
Technický dozor investora: Ing. Iveta Kohelová
Situace stavby: situace stavby(pdf)