Popis: hotovost – bankovky
Místo nálezu: MČ Praha-Suchdol
Datum nálezu: 01. září 2021